4 Eylül / 4 September
Ev (Bostanbaşı Sok.) / House (Bostanbaşı St.)
14.30 – 15.30
Kayıp Define (Deniz Gül yönetiminde) / Lost Treasure initiated by Deniz Gül

Define Avı: Ölülere Borçlarla İlgili Bir Soru

Treasure Hunting: A Question of Debts to the Dead

Katılımcılar / Participants : Alice von Biberstein, Deniz Gül,