9 Ekim / 9 October
Tunca Subaşı & Çağrı Saray Atölyesi (İskele Sok. No. 74/A, Yeldeğirmeni, Kadıköy) / Tunca Subaşı & Çağrı Saray Studio (İskele St. No. 74/A, Yeldeğirmeni, Kadıköy)
12.00 – 17.30
Açık Arşiv bak.ma, Pad.ma ile Buluşuyor / Autonomous Archiving bak.ma Meets Pad.ma

Forum: Devrimin Gelecekteki İmgesi – Kentsellikte Videogram Arşivi Gruplanmalarının Birlikte Varoluşu

Sosyal, ekonomik ve politik dinamiklerine ilişkin olarak medya arşivlerinin geleceği. Görsel veriye erişim, yeni bağlantıların yaratımı ve yeni kullanıcıların kazandırılması üzerinden bak.ma için bir gelecek hayal edebilir miyiz?

Atölye mekânı Artıkişler Kolektifi’nin videolarının 14. İstanbul Bienali kapsamında gösterildiği bir bienal mekânıdır. Yeldeğirmeni, mimarisi, tarihi mirası ve şimdilerde işgal evleri, kolektif mekânlar ve sanatçı atölyelerine evsahipliği yapmasıyla koruduğu Gezi ruhuyla önemli bir mahalledir ve son zamanlarda belediyenin yürüttüğü kentsel dönüşüm planlarından etkilenmiştir.

Forum: The Future Image of Revolution – Co-existence of Videogram Archive Assemblages in Urbanism

The future of media archives in relation with social, economic and political dynamics. Can we imagine a future for bak.ma through access to visual data, creating new connections and involving new users?

The workshop space is one of the biennial venues where videos by Artıkişler Collective can be viewed during 14th Istanbul Biennial. Yeldeğirmeni is an important neighborhood in terms of its architecture and historical heritage, and now also in terms of the Gezi spirit it preserves through hosting squats, collective spaces and artist workshops. The neighborhood has been affected by recent urban transformation plans run by the municipality.


Katılımcılar / Participants : Pad.ma (Shaina Anand, Lawrence Liang, Jan Gerber, Sebastian Lütgert), Artıkişler Kolektifi, Onur Metin, E. Belit Sağ, Güliz Sağlam,