11 Eylül / 11 September
Hrant Dink Vakfı ve Agos – Parrhesia Merkezi / Hrant Dink Foundation and Agos – Centre for Parrhesia
18:30 – 20:30
Tecrit Fabrikaları / Bir Dünya Krizi Olarak Göçmen Krizi / Factories of Displacement / The Refugee Crisis as World Crisis

“Hayata Destek” derneği direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu ve Gazeteci Serdar Korucu ile sohbet

Hayata Destek, göçmenler ve ayrıca Karadeniz bölgesindeki çocuk emeğiyle ilgili olanlar dâhil birçok proje üzerinde çalışmaktadır. Hayata Destek Derneği’nin Hatay, Batman, Urfa ve Diyarbakır’da halk merkezleri ve ani göçmen akınlarına cevap verebilen bir acil durum ekipleri bulunmaktadır. Hem sahayı hem de mültecilerin koşullarını iyi bilen tecrübeli bir ekibe sahip olan HDD, bizlerle tecrübelerini ve bilgilerini paylaşacak.

Parrhesia Dostları Cemiyeti üyeleri dernek direktörü Sema Genel Karaosmanoğlu ve gazeteci Serdar Korucu ile Suriyeli mültecilerle geçirdikleri yılları konuşacak. Mültecilerin koşullarını tartışarak, neden Türkiye’yi terk etmek için ölümü göze alıyorlar sorusunu soracaklar.


Conversation with Sema Genel Karaosmanoğlu, Director of “Support to Life” and Serdar Korucu (Journalist)

Support to Life works on many projects, including those about refugees, and also on child labour in the Black Sea region. They have community centres for refugees in Hatay, Batman, Urfa and Diyarbakır, and an emergency team to respond to sudden refugee influxes.

Members of the Society of the Friends of Parrhesia may speak with Sema Genel Karaosmanoğlu and Serdar Korucu about their last years working with refugees. They will ask the question why refugees try to escape from Turkey at the risk of dying in the sea.


Katılımcılar / Participants : Sema Genel Karaosmanoğlu, Parrhesia Dostları Cemiyeti / Society of the Friends of Parrhesia, Serdar Korucu,