8 Ekim / 8 October
Cezayir
11.00 – 18.30
Açık Arşiv bak.ma, Pad.ma ile Buluşuyor / Autonomous Archiving bak.ma Meets Pad.ma

11.00-13.00

Panel: Medya Aktivizmi ve Toplumsal Hareketleri Kayıt Altına Almak, Türkiye'de Kolektif Belleği Yeniden Düşünmek

Medya aktivizmi, tüm politik edimlerin haberlerini kayıt altına alıp yayılımını sağlamasıyla kentsel aktivist mücadelelerin bir parçasıdır. Medya aktivistleri medya ve iletişim teknolojilerini sosyal ve politik hareketler için kullanır. Bu açık oturumun konuşmacıları 90’lar sonrasının Türkiyesi'ndeki medya aktivizminin metot ve stratejilerini büyütmek üzere medya aktivizmi pratiklerini, güvenlik sorunlarını, medya aktivistlerine karşı son zamanlardaki saldırıları ele alacak.

Konuşmacılar: Onur Metin, e. belit sağ, Güliz Sağlam, Sibel Tekin

Moderatör: Alper Şen

Onur Metin Ankara’da yerleşik bir gazeteci, videograf, Inadina Haber medya aktivizm kolektifi üyesi; e. belit sağ Amsterdam, Ankara ve İstanbul’da yerleşik bir medya aktivisti/sanatçı ve çeşitli sanatçı kolektiflerinin üyesi; Güliz Sağlam İstanbul’daki feminist ve lgbtt hareketlerini kayda alan bir belgesel film yapımcısı, video aktivisti; Sibel Tekin bir video aktivisti, Seyr-i Sokak video aktivizmi kolektifi üyesi; Alper Şen moderatör, video sanatçısı/aktivisti ve Artıkişler Kolektifi üyesidir.

14.30-16.00

Panel: Video Arşivleme 1. Bölüm

İngilizce “Kamunun Erişimine Açık Dijital Medya Arşivi”nin kısaltması olan Pad.ma, çoğunlukla bitmiş filmleri değil çekimleri kapsayan, yoğun metin içerikli video materyalinin internet üzerindeki bir dijital arşividir. 2007’den beri tüm koleksiyon içinde arama yapılabilir, internette görüntülenebilir ve ticari olmayan kullanım için ücretsiz indirilebilir. Pad.ma’nın kurucuları açık dijital arşivlere neden ihtiyaç duyduğumuzu, kamuya açık arşivler yaratmanın etiğini, dijital medya arşivlerinin parçası olan görsel verinin içeriğini ve yaratıcı ortak alanları konuşacak. Dijital kamera arşivlerine dair yerel perspektifler ve deneyimler turkishcine.ma arşivi kurucularınca tartışılacak.

Konuşmacılar: Shaina Anand, Ahmet Gürata, Lawrence Liang, Sebastian Lütgert

Moderatör: Pelin Tan, Murat Deha Boduroğlu

Shaina Anand Bombay'da yerleşik bir film yapımcısı ve medya sanatçısı, PADMA’nın ve CAMP’ın eş kurucusu; Ahmet Gürata öğretim üyesi ve antolojiler ile dergilerde Türk sinema ve belgesel tarihi yazarı; Lawrence Liang araştırmacı, avukat, Alternative Law Forum’un kurucusu, “A Guide to Open Content Licenses”’ın yazarı; Sebastian Lütgert sanatçı, programcı, yazar, Bootlab ve Pirate Cinema Berlin eş kurucusu; moderatörler: Pelin Tan Artıkişler Kolektifi üyesi, Mardin Artuklu Üniversitesi’nde doçent; Murat Deha Boduroğlu çeşitli hukuki alanlarda çalışan bir avukat ve Gezi Avukatları üyesidir.

16.20-18.00

Panel: Video Arşivleme 2. Bölüm

Oturumda bak.ma deneyimi üzerinden açık dijital arşivin rolleri ve arşiv/arşivlemenin Türkiye’deki güncel anlamı nedir sorusu sorulacaktır. Katılım esaslı toplama metodolojisi bu bağlamda ne anlama gelir? Bağımsız bir araştırmacı ya da akademisyenin yeni rolü nedir? Kolektif görüntüler üretebilir miyiz ve politik edimleri görsel olarak kaydederek politik bir kolektif belleği yeniden yaratmak mümkün müdür?

Konuşmacılar: Jan Gerber, Ersan Ocak, Alper Şen, Pelin Tan

Moderatör: Özge Çelikaslan

Jan Gerber bir sanatçı, v2v.cc, 0xdb.org, bak.ma, Pad.ma, dictionaryofwar.org için yazılım geliştirici ve Pirate Cinema ile The Oil of the 21st Century kurucusu; Ersan Ocak bir öğretim üyesi, kültürel araştırmacı, bağımsız belgesel film yapımcısı ve videograf; Alper Şen, Pelin Tan, Özge Çelikaslan Artıkişler Kolektifi üyeleri ve etkinliğin düzenleyicileridir.

18.00-18.30

Soru & Cevap11.00-13.00


Panel: Media Activism and Recording Social Movements, Rethinking Collective Memory in Turkey

Media activism is a part of urban activist movements, recording and circulating news of all political acts. Media activists utilize media and communication technologies for social and political movements. Speakers of this panel will discuss media activism practices in Turkey after the 90s, enlarging methods and strategies of media activism, security problems and recent violence attacks towards media activists.

Speakers: Onur Metin, e. belit sağ, Güliz Sağlam, Sibel Tekin

Moderator: Alper Şen

Onur Metin is a journalist, videographer, and member of Inadina Haber media activist collective based in Ankara; e. belit sağ is a media activist/artist, and member of various activist collectives in Amsterdam, Ankara and Istanbul; Güliz Sağlam is a documentary filmmaker and video activist recording feminist and lgbtt movements in Istanbul; Sibel Tekin is a video activist, and member of Seyr-i Sokak video activist collective; moderator Alper Şen is a video artist/activist, member of Artıkişler Collective.

14.30-16.00

Panel: Video Archiving Part I

Pad.ma - short for Public Access Digital Media Archive - is an online archive of densely text-annotated video material, primarily footage and not finished films. The entire collection is searchable and viewable online, and is free to download for non-commercial use since 2007. Initiators of Pad.ma will speak about why we need open digital archives, ethics of creating public access archives, politics of visual data contained by digital media archives, and creative commons. Local perspectives and experiences on digital cinema archives will be discussed by the initiators of turkishcine.ma archive.

Speakers: Shaina Anand, Ahmet Gürata, Lawrence Liang, Sebastian Lütgert

Moderator: Pelin Tan, Murat Deha Boduroğlu

Shaina Anand is a filmmaker and media artist, co-initiator of PADMA, the Public Access Digital Media Archive, co-founder of CAMP, based in Bombai; Ahmet Gürata is a lecturer, writer on the history of Turkish cinema, documentary in anthologies and journals; Lawrence Liang is a researcher and lawyer, founder of the Alternative Law Forum, author of “A Guide to Open Content Licenses”; Sebastian Lütgert is an artist, programmer, writer, co-founder of Bootlab and Pirate Cinema Berlin; moderators: Pelin Tan is a member of Artıkişler Collective, Assoc. Prof . at Mardin Artuklu University; Murat Deha Boduroğlu is a lawyer and a member of Gezi Lawyers, who works in different legal fields.

16.20-18.00

Panel: Video Archiving Part II

What are the roles of the open digital archive and the contemporary meaning of archive/archiving in Turkey as seen through the bak.ma experience? What does the participatory assemblage methodology mean in this context? What is the new role of an independent researcher or academic? Can we produce collective images and is it possible to recreate a political collective memory by visually recording political acts?

Speakers: Jan Gerber, Ersan Ocak, Alper Şen, Pelin Tan

Moderator: Özge Çelikaslan

Jan Gerber is an artist, software developer of v2v.cc, 0xdb.org, bak.ma, Pad.ma, dictionaryofwar.org, and initiater of Pirate Cinema and The Oil of the 21st Century; Ersan Ocak is a lecturer, cultural researcher, independent documentary filmmaker and videographer; Alper Şen, Pelin Tan, Özge Çelikaslan are members of Artıkişler Collective and co-organizers of the event.

18.00-18.30

Q&A


Katılımcılar / Participants : Artıkişler Kolektifi, Ahmet Gürata, Ersan Ocak, Güliz Sağlam, Onur Metin, Pad.ma (Shaina Anand, Lawrence Liang, Jan Gerber, Sebastian Lütgert), E. Belit Sağ, Pelin Tan, Murat Deha Boduroğlu,