7 Ekim / 7 October
Cezayir
14.00 – 19.00
Açık Arşiv bak.ma, Pad.ma ile Buluşuyor / Autonomous Archiving bak.ma Meets Pad.ma

14.00–16.00

Film gösterimi: "Tahayyül III, Tekel Direnişi 78 gün"

Aralık 2009’da Tekel tütün fabrikalarının özelleştirilmesi sonrası Türkiye hükümeti 12 Tekel fabrikasının kapatılıp, çalışan 10.000 işçinin 11 aylık geçici kontratlarla (4/C statüsüyle) kamu sektöründe başka işlerde, %40’a varan maaş kesintileri ve kısıtlanmış istihdam haklarıyla görevlendirileceğini ilan etti. Bu da değişikliklerin aylık ücretlerinin azalmasına ve tazminatlarının ellerinden alınmasına sebep olacağını iddia eden işçilerin 15 Aralık’ta başlayan endüstriyel eylemini tetikledi. Ülke çapında tahminen 12.000 işçi Ankara’nın merkezi bir parkında kamp kurup direnişe başladı. Çevik kuvvet, direnişe biber gazıyla müdahale etti. Direnişçiler bunun üzerine kamplarını Türkiye’nin başlıca sendikal örgütü Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) genel müdürlüğü önüne taşıdı. Eylemciler iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) genel merkezi önünde kamusal gösterilerde bulundu ve ölüm orucuna giren birçok eylemci hastaneye kaldırıldı. Tekel Direnişi; Çapul TV, NHKM, Arşad Narçın, Aktan, Onur Metin, Sibel Tekin ve diğer birçok video aktivisti, film yapımcısı ve gazeteci tarafından kayda alındı. Yetmiş sekiz günün videogramlarının Artıkişler Kolektifince montajı bu video kayıtlarıyla yapıldı. Görüntüler, internet üzerindeki toplumsal mücadeleler dijital medya arşivi bak.ma’da işlemektedir.

16.00–16.30

Sunuş: Artıkişler Kolektifi

16.30–19.00

Panel: Kentsel Mekânda Politik Eylem ve Sanat Pratiklerinin Artık Değeri

Kentsel mücadeleler tabandan tepeye örgütlenmelere nasıl yol açar ve yatay yapılanmalar nasıl mümkün olur? Böylesi süreçlerde, farklı koşullardaki problemler nelerdir? Sanatsal pratikler, kentsel edimlerde, 20. yüzyıldan beri işgal hareketlerinde ve kentsel adalet meclislerinde genişletilen birçok çapraz metodoloji ve yayılım formu meydana getirmiştir. Politik artık, özerkliğini nasıl koruyabilir? Nasıl bir sanatsal pratik kendini temsilden eyleme dönüştürebilir? Açık oturum, son zamanlardaki çeşitli kentsel mücadeleler ve işgal hareketlerindeki deneyimleri tartışmak üzere kentsel ve sanatsal uygulamacılardan konuşmacıları bir araya getirecek.

Konuşmacılar: Ayşe Çavdar, Yelta Köm, Sevgi Ortaç, Önder Özengi ve Göksun Yazıcı

Moderatör: Göksun Yazıcı

Ayse Çavdar İstanbul’da yerleşik bir şehirci/gazeteci; Yelta Köm İstanbul’da yerleşik bir mimar/yazar/küratör; Sevgi Ortaç İstanbul’da yerleşik bir sanatçı/araştırmacı; Önder Özengi İstanbul’da yerleşik bir antropolog/küratör; konuşmacı ve moderatör Göksun Yazıcı Ankara’da yerleşik bir yazar/editör/siyasal aktivisttir.14.00–16.00


Film screening: "Imagination III, Tekel Resistance 78 days"

In December 2009, following the privatisation of Tekel tobacco factories, the Turkish government announced that 12 Tekel factories would close with the 10,000 workers redeployed in other public sector jobs on 11-month temporary contracts (4/C status) with pay-cuts up to 40% and reduced employment rights. This sparked industrial action, which began on 15 December, by the workers who claimed the changes would cut their monthly wage and leave them without any severance pay. An estimated 12,000 workers from across the country set up camp in a central park in Ankara where they started a resistance. They were forced off with teargas and pepper spray fired by riot police. They subsequently reestablished their camp in front of the head office of Turkey's main trade union organisation, the Confederation of Turkish Trade Unions (Türk-İş). The protestors have engaged in public demonstrations outside the headquarters of the ruling Justice and Development Party (AKP) and several protestors have been admitted to hospital after refusing food and water. Video recordings of the Tekel Resistance were kept by Çapul TV, NHKM, Arşad Narçın, İrfan Aktan, Onur Metin, Sibel Tekin and several other video activists, filmmakers and journalists. Video montage of 78 days videograms by Artıkişler Collective had been made by these video recordings. The footage has been processing online on bak.ma digital media archive of social movements.

16.00–16.30

Opening speech: Artıkişler Kolektifi

16.30–19.00

Panel: The Surplus of Political Action in Urban Space, Art Practices

How do urban movements lead to bottom up assemblies and how is horizontial structure is possible? What are the problems in such process in different conditions? Artistic practices created several transversal methodologies and forms of dissemination in urban actions that are expanded in occupy movements and urban justice assemblies since the 20th century. How can political surplus remain autonomous? What kind of artistic practice transform itself from representation to action? The panel will combine speakers from urban and art practitoners to discuss recent experiences from several urban and occupy movements.

Speakers: Ayşe Çavdar, Yelta Köm, Sevgi Ortaç, Önder Özengi and Göksun Yazıcı

Moderator: Göksun Yazıcı

Ayse Çavdar is an urbanist/journalist based in Istanbul; Yelta Köm an architect/writer/curator based in İstanbul; Sevgi Ortaç an artist/researcher based in Istanbul; Önder Özengi an anthroplogist/curator based in Istanbul; speaker and moderator Göksun Yazıcı a writer/editor/political activist based in Ankara.


Katılımcılar / Participants : Artıkişler Kolektifi, Ayşe Çavdar, Göksun Yazıcı, Önder Özengi, Sevgi Ortaç, Yelta Köm,