1 Ekim / 1 October
Cezayir, 1. Oda / Cezayir, Room 1
18.00 – 19.00
Kayıp Define (Deniz Gül yönetiminde): Vatan, Mülk, Define ve Hazine Olarak Beden / Lost Treasure initiated by Deniz Gül: Body as Motherland, Property, Treasure and Treasury

Bu sunum, devletin illegal pratikleri ve vatanın oluşumunda bedenin bir sınır, bir mülk, bir hazine olarak yeniden tesisi ve karşılıklılıklar üzerine odaklanacak.

Devlet, yasaklanmış aktiviteleri benzersiz biçimde yasalaştırarak, kendi sınırlarını, meşruluk alanlarını ve geçişe uygunlaştırdığı arazileri de belirler. Sınır ve beden ise devletin yasalaştırır ve meşrulaştırırken bir yandan da kendi karşıtlarını yarattığı ve yine bu karşıtlıklarla birlikte hareket ettiği bir alandır. Ne devletin dışında ne devletin karşısında ne de devlet bunlardan bağımsız hareket edebilir. Devletin yasalaşması/meşruiyetini bu nedenle kendini gerçekleştiren bu yapıdan ayrı olarak ele almak olanaksızdır.

Devlet, suçun soruşturulmasından ziyade, suçun yeniden üretiminin pratiklerini bu çatışmaların bulanık zemininde tekrar tekrar betimleyerek, kendi meşruluk zeminlerini çizer.

This presentation will focus on the state’s illegal practices and the reinstitution of the body as a border, property, and treasure and on mutualities.

The state also determines its own limits, its spaces of legitimacy and land it renders suitable for passage by legalising illegal activities in an unparalleled way. The border and the body, on the other hand, are a space where the state creates its own opposites while legalising and legitimising and where it moves together with these oppositions. Neither outside the state, nor against it, nor the state itself can move independently of these. Therefore it is impossible to consider the legalisation/legitimacy of the state independently from this structure.

The state draws its own grounds for legitimacy through describing again and again the practices of the re-production of crime instead of its investigation.


Katılımcılar / Participants : Neşe Özgen,