Prof. Dr. Havva Neşe Özgen 1992 yılında Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde doktorasını tamamladıktan sonra 1993–1996 yılları arasında İngiltere’de Sheffield Hallam Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmalar için bulundu. Doktora ve doçentlik çalışmaları esas olarak neoliberal bireycilik, girişimcilik ve kalkınma, bölgesel kalkınma ve kentsel yeni yoksulluk konularında olan Özgen, 2000 yılından itibaren bölgesel kalkınma, mekân ve politikleşmesi, politik coğrafya ve esas olarak sınırın sosyolojisi alanlarında çeşitli araştırmalar yaptı. Özgen, akademik çalışmalarının yanı sıra, politika üretme yönündeki projeler de hayata taşımış ve alanıyla ilgili İngiltere, İtalya, İran, Azerbaycan, Irak Kürt Federe Bölgesi ve Bulgaristan’da da saha çalışmaları yapmıştır.


Prof. Havva Neşe Özgen completed her PhD in Ege University Department of Sociology in 1992. She attended Sheffield Hallam University as a researcher and associate between 1993 and 1996. Her main research interests during her PhD and associate professorship were neoliberal individualism, entrepreneurship and development, regional development and new urban poverty. Her current research interests include political geography, space-place issues, gender, accumulation and citizenship on border in the Southeast (Iraq, Syria, Iran, Azerbaijan, Armenia) and West (Bulgaria, Greece) borders of Turkey. Besides her academic and policy-oriented studies, she has conducted field studies in Italy, England, Iran, Azerbaijan, Iraqi Kurdistan and Bulgaria as well as Turkey’s rural and border areas.