19 Eylül / 19 September
Cezayir
16.00 – 17.00
Kayıp Define (Deniz Gül yönetiminde): Hrant Dink Vakfı Çokkültürlü Miras Projesi – Kültürel Mirasın ve Belleğin İzinde / Lost Treasure initiated by Deniz Gül: Hrant Dink Foundation's Multi-Cultural Heritage Project – In Search of Cultural Heritage and Memory

Hrant Dink Vakfı, çokkültürlü taşınmaz mirasın görünürlüğünü ve sahiplenilmesini arttırmayı amaçlayan “Anadolu’nun Kültürel Mirası Projesi” kapsamında Türkiye’deki Rum, Ermeni, Süryani ve Yahudi yapılarının envanterini hazırlıyor. Kilise, manastır, sinagog, okul, hastane ve mezarlıkları içeren bu envanterin internet üzerinden paylaşılacak bir haritası da yapılıyor. 

Çokkültürlü miras projesi ekibi, gayrimüslim mirasının kayıt altına alınarak korunması ve yeniden hayat bulmasını hedefleyen çalışmaları ile projeleri kapsamında Kültürel Mirası Koruma Derneği ile beraber düzenledikleri Kayseri saha araştırması deneyimlerini bu oturumda paylaşacaklar. Sahada karşılaştıkları defineciler ve onların izleri ile ilgili örnekler vererek defineciliğin bellek ve kültürel miras üzerindeki etkilerini tartışmaya açacaklar.

Cultural Heritage in Anatolia, as a project undertaken by the Hrant Dink Foundation, aims to contribute to the visibility of and the responsibility for the Greek/Orthodox, Armenian, Assyrian/Syriac and Jewish heritage in Anatolia by putting together an inventory of their records. The database, which includes public structures such as churches, monasteries, synagogues, schools, hospitals, and cemeteries, will be shared in the form of an online map.

In this panel, the multicultral heritage project team will share their work, aimed at recording, protecting and revitalising non-muslim heritage, and their experiences from the Kayseri field trip, organised together with the Cultural Heritage Preservation Centre within the scope of their project. Providing examples of the treasure hunters they met in the field and their tracks, they will open up to discussion the effects of treasure hunts on memory and cultural heritage.


Katılımcılar / Participants : Zeynep Oğuz, Vahakn Keshishian,