Vahakn Keshishian, Hrant Dink Vakfı’nda, “Anadolu’nun Çokkültürlü Mirasını Ortaya Çıkarmak ve Savunmak” başlıklı envanter projesinin araştırma koordinatörü. Kamu Yönetimi diploması bulunan Keshishian’ın yüksek lisans araştırması, geleneksel ve modern yönetişim biçimleri hakkındaydı. Sırasıyla Halep, Suriye ve Beyrut, Lübnan’da yaşadıktan sonra yakın bir zamanda İstanbul’a taşındı.
Vahakn Keshishian is the research coordinator of the inventory project entitled ‘Revealing and Advocating the Multi-Cultural Heritage of Anatolia’, at the Hrant Dink Foundation. He holds a degree in Public Administration, his MA research was on the relationship between traditional and modern forms of governance. He has recently moved to Istanbul, after consecutively living in Aleppo, Syria and Beirut, Lebanon.