6 Eylül / 6 September
Cezayir, 1. Oda / Cezayir, Room 1
11.00 – 17.00
INLAND Alıştırma (Fernando García-Dory yönetiminde): Dönüştürücü Girişimlere Küresel Bir Bakış: Sanat ve Sanatın Güncel Sanattan Sonra Yeri / INLAND Training initiated by Fernando García-Dory: On Art and Its Place After Contemporary Art – A Global Overview of Transformative InitiativesKatılımcılar / Participants : Fernando García-Dory, Gülbahar Örmek,