Gülbahar Örmek 1985 yılında Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Diyarbakır’da, üniversiteyi Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde tamamladı; Tarım Hukuku Bölümü’nde yüksek lisans yaptı. Organik tarım, permakültür, iyi tarım uygulamaları alanlarında çeşitli eğitimler aldı. 2009 yerel seçimlerinde Diyarbakır Sur Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı seçildi. GAP Belediyeler Birliği Projeler Birimi Sorumluluğu’nu üstlendi. Çeşitli alanlarda proje danışmanlığı yanında, Alternatif Üretim ve İstihdam Derneği’nin de yönetiminde yer almakta.


Gülbahar Örmek was born in Nusaybin District of Mardin Province. She completed primary, secondary and high school at Diyarbakır and did her undergraduate studies at Dicle University Faculty of Agriculture and her graduate studies on the Law of Agriculture. She took various courses on the fields of organic agriculture, permaculture, fine agricultural practice. On 2009 local elections, she was chosen Diyarbakır Sur Municipality Town Council Member and Deputy Chair. She was an associate of GAP Municipalities Union Projects Departmant.