Biyografi

Derin Zemin
2015’ten itibaren
Beton, deniz yaşamı, taşlar, karışık teknik

Derin Zemin henüz yapım aşamasındadır. Denizin altındaki temelleri daha yeni atılmaktadır. İşin kendisi henüz görünür hale gelmiş değildir. Yapım aşamasındaki bu mekânı görmek isteyenler için, İstanbul’a görüş mesafesinde Marmara Denizi’nde bulunan Sivriada’ya gezintiye çıkacak bir tekne bulunur. Projeyle ilgili birkaç kitap ve kısa bir metin, yolculuğa eşlik edecektir.

Sürgün adası Sivriada dolaylarında, Marmara Denizi’nin dibindeki mevcut kaya oluşumları üzerine beton bir sahne inşa edilmektedir. Gelecek yıllar boyunca bu sahne, yüzeyden toplanan nesneler, Akdeniz bölgesinin tarihinden kalan üretimler ve sanatçının kendi üretimleri için bir platforma dönüşecek. Sahne, denizanası, denizkestanesi, denizyıldızı gibi yerleşik deniz faunasına ait türlerin yanı sıra, Zikzak Venüs (Lioconcha castrensis) ve ölümsüz denizanası (Turritopsis dohrnii) gibi yeni türleri de buyur edecek. Bunlar, giderek büyüyecek olan bu koleksiyonun hem içinde hem dışında kendi evrimlerini devam ettirirken bir yandan da burayı sürekli olarak dönüştürecek.

Karadeniz’den başlayıp, Boğaz üzerinden Marmara Denizi’ne ve Adalara devam eden akıntı, çeşitli makineleri çalıştırmak için gerekli olan enerjiyi sağlayacak. Akıntı, hayvan davranışları ve doğal olgular gibi biyolojik tekerrür ve ritimlerin elektro-mekanik sistemlerle bu şekilde bir arada varoluşu ve tüm bunların yanında insan yapımı nesnelerin varlığı, zuhurlara, yeni oluşumların ve örgütlenmelerin doğumuna vesile olacak.

Derin Zemin, canlı formların farklı halleri, karşılıklı olarak bağlantılı bir ağ örgüsüne dönüşürken kendi kendini üreten bir ritüeli de doğuracak. 2015 İstanbul Bienali, bu uzun vadeli dönüşüm ritüeli için bir başlangıç. Dönüşüm her yeniden görünür olduğunda gelecek safhası da yaşanacak.

Bienal süresince her cumartesi günü Ahmet Reis adlı tekne saat 15.00’te Büyükada İskelesi’nden Sivriada’ya hareket edecek.

Mekân dışında görülecek bir şey yok.

Sanatçının ve Hauser & Wirth, Londra’nın izinleriyle.
Collezione La Gaia’nın desteğiyle gerçekleştirilmiştir.


Biography

Abyssal Plain
from 2015 onwards
Concrete, marine life, rocks, mixed media

Abyssal Plain is under construction. The foundations are just being laid under the sea. The work itself is not yet visible. For those who wish to discover the location of the future site, a boat is available to navigate to the island of Sivriada, in the Marmara Sea, with Istanbul visible in the distance. A few books and a brief document related to the project can be found on board.

A concrete stage is being built around existing rock formations on the bottom of the Marmara sea, off Sivriada, an island of exile. Starting in a few months’ time, and over the course of the next years, it will become the platform for objects taken from the surface, production left over from the history of the Mediterranean region, including the artist’s own production. The stage will encompass endemic marine fauna such as jellyfish, sea urchin, starfish, octopus, and new ones like Zigzag Venus (Lioconcha castrensis) and Turritopsis dohrnii, the immortal jellyfish. They will evolve within and outside this growing collection of things, continuously transforming it.

The current that passes from the Black Sea through the Bosphorus Strait to the Marmara Sea and the Prince’s Islands will provide the energy to power different machines. The coexistence of these electro-mechanical systems and biological recurrences and rhythms, such as the current, animal behaviour and natural phenomena, as well as the presence of human artefacts, will generate emergence, new formations and organisations.

Abyssal Plain is a field where different states of living forms will develop into an interconnected mesh, producing a self-generating rite. The Istanbul Biennial 2015 initiates this long-term rite of transformation. Future phases will occur each time it reappears.

Each Saturday during the biennial, the boat Ahmet Reis will leave from Buyukada Pier to Sivriada at 15.00.

Nothing to see except the site.

Courtesy the artist and Hauser & Wirth, London.
Produced with the generous support of Collezione La Gaia.