Biyografi

Hisser
2015
Çoklu ses kanalları ile iki kanallı video ve karışık teknik
21:50 dk.

1982, Oxford doğumlu Atkins, Londra–Berlin hattında hayatını sürdürüyor. Dijital çağda nasıl algıladığımız, iletişim kurduğumuz ve bilgiyi elediğimize dikkat çeken sanatçı çoğunlukla Yüksek Çözünürlüklü video ve metinleri şiirsel ve yazınsal bir biçimde kullanıyor. Ürettiği videolar tamamlanmamış veya kesintiye uğramış şarkı, konuşma, altyazı ve el yazısından oluşan çok katmanlı imgeleri bir araya getiriyor. Bir bilgisayar ürünü canlandırma uzmanı ile ortaklaşa çalışan Atkins, yeni yazılım sistemlerinin ürettiği hipergerçek yüzeylerden faydalanarak müphem kökenleri ve arzuları olan sanal karakterler, avatarlar barındıran karmaşık ve kabusvâri ortamlar yaratıyor. İki kanallı video ve çoklu ses kanallarından oluşan Hisser adlıkarışık teknik enstalasyonunda Atkins, bize 2013 yılında Florida’daki evinde uyuduğu sırada yatağının tam altında açılan obruk tarafından yutulan Jeffrey Bush’un absürt öyküsünü takdim ediyor. Büyükada’da yıkık, eski bir ahşap evde sunulan Hisser, Bush’un hayatının son otuz dakikasını gösteriyor. Atkins bu rahatsız edici öyküyle ziyaretçileri Beckettvari bir dünyaya davet ediyor.

Sanatçının ve Cabinet Gallery’nin izinleriyle.
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, British Council ve Henry Moore Foundation’ın destekleriyle üretilmiştir.


Biography

Hisser
2015
Two–channel video with multiple audio channels and mixed media
21:50 min.

Born in Oxford in 1982, Atkins lives between London and Berlin. Drawing attention to the way in which we perceive, communicate and filter information in the digital age, he works primarily with High Definition video and text, in a poetic and literary mode. His videos combine layered images with incomplete or interrupted excerpts of singing, speech, subtitles and handwriting. Working with a specialist in computer-generated animation, Atkins exploits the hyper-real surfaces produced by new software systems to create complex, nightmarish environments populated by virtual characters, avatars of ambiguous provenance and desires. In his new two-channel video with multiple audio channels and mixed-media installation titled Hisser, Atkins introduces us the absurd story of Jeffrey Bush, who was swallowed by a sink hole in Florida in 2013, which opened directly under his bed while he slept. Hisser, presented in an old wooden dilapidated house on Büyükada, depicts the last thirty minutes of Bush’s life. With this haunting story, Atkins invites visitors into a Beckettian world.

Courtesy the artist and Cabinet Gallery.
Produced with the support of Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, British Council and Henry Moore Foundation.