Biyografi

Mater.ial
2014–15
2 el yapımı masa, 2 el yapımı sanatçı kitabı

1987 doğumlu Kılıçer, İstanbul’da yaşıyor ve çalışıyor. Sanatsal pratiği aracılığıyla, kişisel ve spiritüel anlatılar ile ilişkilere dair soruları görselleştiriyor. Kırılgan dokular ve yapılar yaratmak üzere farklı malzemelerle denemeler yapıyor, yeni üretim biçimleri öğrenmeye ve oynamaya alan açıyor. İstanbul’da Mater.ial adlı, halihazırda devam eden yeni bir proje sergiliyor. Proje, Mezopotamya ve Anadolu’daki iki eski tanrıçaya adanmış: Sümer-Babil tanrıçası Tiamat – kaosun ruhu ve tuzlu suların hâkimi ve Inanna ya da İştar – “yeryüzünün ve göklerin hâkimi”, aşk ve doğurganlık tanrıçası. Kılıçer, bu iki hikâyeyi, metal plakalar üzerine asit yedirme (acquaforte) tekniği ile hazırlayarak el yapımı kitaplar haline getiriyor. Her kitap, farklı malzemeleri, teknikleri ve hikâye anlatım yöntemlerini deneyimler. Tiamat kitabı, bir metre uzunluğunda çinko bir plaka üzerine, asit ve kuru kazı teknikleri ile hazırlanmıştır. Yeryüzü’nün Tiamat’ın parçalara ayrılmış bedeninden doğduğunu anlatan bu mit, yıkım ve yeniden yaratılış kavramlarına odaklanan fantastik ve renkli imgeler sunar. Inanna’nın kitabı ise bakır plaka üzerine yine asit yedirme ve kuru kazı ile oyularak üretiliyor. Bu kitap, tanrıçanın yeraltına yolculuğunu temsil ederek, orijinal plakayı geri dönüşü olmayan müdahalelere tabi tutuyor. Sayfaları her seferinde doğrudan (kuru kazı oyma) ve dolaylı (asitle aşındırarak oyma) gravür teknikleriyle değişen, adım adım yıkıma yönelen bir süreç kitabıdır. Bu iki yeniden yaratılış hikâyesi, bir sunak-masa yerleştirmesi ile sunuluyor; diğer okuma/çalışma masası ise üretim sürecinde ortaya çıkan doku çalışmalarını, deneme baskılarını izleyici ile paylaşıyor. Annie Besant'ın kitabı Düşünce Biçimleri (1905) kitapların yanında sergileniyor ve bu yaratılış hikâyeleri ile teosofist düşünce arasında dolaylı bir bağ kuruyor. 

Sanatçının izniyle.
Ayşe Umur ve SAHA – Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi’nin destekleri ve Stamperia del Tevere (Roma)’nin işbirliği ile üretilmiştir.


Biography

Mater.ial
2014–15
2 custom-made tables, 2 handmade artist’s boks

Born in 1987, Kılıçer lives and works in Istanbul. Through her artistic practice, she visualises contextual questions about personal spiritual narratives, and interpersonal relationships. Kılıçer experiments with different materials in order to create fragile textures and structures that function as tools for learning and playing. In Istanbul, she presents a project titled Mater.ial. The project is dedicated to two ancient goddesses in Mesopotamia and Anatolia: the Sumerian-Babylonian goddess Tiamat - the spirit of chaos and ruler of salty waters; and Inanna, or Ishtar - the ‘Lady of Heaven,’ and goddess of love and fertility. Kılıçer engages with these two female figures by producing hand-made books with etching prints on paper. Each book challenges different materials, techniques and methods of storytelling. Tiamat’s book is etched on a one-metre long zinc plate, by using multiple techniques of chalcography. It visualises a fantastic and colourful imagery, focusing on concepts of destruction and re-creation - as the myth tells that the Earth generated from Tiamat’s dismembered body. Inanna’s is a process book, etched on copper plate with acquaforte and dry point. It embodies the goddess’s voyage to the underworld by putting the original plate through a sequence of irreversible interventions. Each time the page gets printed a new intervention with direct (punta secca), and indirect (acquaforte) techniques takes place - a process that can continue only forward, towards destruction. These two creation stories are displayed in the space on an altar-table; while another table unfolds the process material of production. Annie Besant's book Thought Forms (1905) is exhibited alongside the printed books as an indirect reference to the relations between these creation stories and theosophy. 

Courtesy the artist.
Produced with the support of Ayşe Umur and SAHA – Supporting Contemporary Art from Turkey, and in collaboration with Stamperia del Tevere in Rome.