Biyografi

Neurath’ın Gemi Askıları
2015
Keçe, ahşap bir gemiden parçalar, lambalar, tabureler, chladni zilleri, ses kaydı, hipnoz oturumları, körlerle yapılan performanslar

1964’te Londra’da doğan Marcos Lutyens, Los Angeles’da yaşayan bir sanatçıdır. Bilinci ve toplumsal dinamikleri araştırır. Enstalasyonlar içeren ve çoğunlukla teknolojiyi kullanmaksızın, insanların başkalaşmış dünyaları tahayyül edebilme, yaratabilme ve deneyimleme yetilerini etkili bir şekilde geliştirmek ve gerçekleştirmek üzere hipnozdan yararlanan projeler üzerinde çalışmıştır. Bienaldeki çalışması, Neurath’ın gemisini başlangıç noktası olarak alır; bu gemi, bilgiye dair temelcilik karşıtı açıklamaların merkezinde yer alan (“bizler açık denizde kendi gemisini yeniden inşa etmek zorunda olan denizciler gibiyiz”) ve ilk kez Avusturyalı sosyal demokrat bilim felsefecisi, sosyolog, matematikçi ve siyasal iktisatçı Otto Neurath (1882–1945) tarafından formüle edilmiş olan bir metafordur. Kısmen, çoğu kez değişen koşullar altında özdeşlikle ilgili meseleleri göstermek için başvurulan Theseus’un Gemisi’ne dayanır. Temelcilik karşıtları, mutlak hakikatin olmadığına inanır, aksine etraftakilerin değişkenliğine durmaksızın yeniden uyum sağlama sürecinden başka bir şey yoktur. Gemiye adımını attığınızda, bu geminin uzun zaman önce yitip gitmiş başka pek çok geminin parçalarından yeniden inşa edildiği hissine kapılırsınız. Oysa bu ödünç parçalar, eski bir iskelete yeni bir yaşamın soluğunu üfler. Benzer şekilde, güvertede boşlukla doldurulmuş içerikler ve süreçlerle birlikte gemi, yitirilen beden parçalarına olduğu kadar yeni keşfedilen duyulara ya da tasavvurun yeni uçsuz bucaksız sınırlarına uyum sağlayabilecek olan bir beden ve zihnin elastik doğasına işaret eder. Proje, başta Raimundas Malašauskas’la birlikte hazırlanan Hipnoz Şovu’nda olduğu ve 2012’de dOCUMENTA (13)’te de keşfedilmeye çalışıldığı gibi, ziyaretçiler açısından sanatın eşzamanlı bir biçimde maddiliğinden sıyrılması ve cisimleşmesine dönük önceki çabaların arayışını sürdürür.

Proje yöneticisi: Chiara Ianeselli

Morten Norbye Halvorsen, The Institute for Art and Olfaction, Department of Mechanical Engineering, North Western University ve Gözder - Görme Özürlüler Derneği’nin işbirlikleriyle gerçekleştirilmiştir.
Alberta Pane Gallery, Paris, Arte Boccanera, Trento, Chambers Fine Art, Beijing New York, Guillaume Desnöes, Albertine Kopp, Giuliana and Tommaso Setari, Dena Foundation for Contemporary Art, Jacques Font ve Eléonore de Saint Seine’nin destekleriyle üretilmiştir.


Biography

Neurathian Boatstrap
2015
Felt, elements of a wooden boat, lamps, ropes, stools, chladni plates, sound recordings, video installation, hypnosis sessions, readings with blind people, prosthetic limbs

Born in 1964 in London, Marcos Lutyens is an artist who lives in Los Angeles. He investigates consciousness and social dynamics and has worked on projects that involve installations and that often make use of hypnosis, effectively enhancing and exercising people's ability to imagine, create and experience altered worlds without the use of technology. His biennial work takes Neurath’s boat as its starting point, a metaphor central to anti-foundational explanations of knowledge ("we are like sailors who on the open sea must reconstruct their ship") and first formulated by the social democratic Austrian philosopher of science, sociologist, mathematician and political economist Otto Neurath (1882–1945). It is based in part on the Ship of Theseus, which is often employed to illustrate issues of identity through changing conditions. Anti-foundationalists believe that there is no absolute truth, but rather an ongoing process of readjustment to volatile surroundings. As one steps aboard the ship, there is the sensation perhaps that the vessel has been reconstructed with parts from many other ships which have long since vanished. However, these borrowed parts breathe new life into an old shell. Similarly, the void-imbued contents and processes on board the ship point to the elastic nature of the body and mind that may adapt to lost body parts, as much as to newly discovered senses, or vast new frontiers of ideation. The project continues on the quest of previous endeavours, notably the Hypnotic Show with Raimundas Malašauskas, towards the simultaneous dematerialisation and embodiment of art in relation to visitors, also explored at dOCUMENTA (13) in 2012.

Project manager: Chiara Ianeselli

Collaborative contributions by Morten Norbye Halvorsen, The Institute for Art and Olfaction, Department of Mechanical Engineering, North Western University and Gözder, Association of Persons with Visual Impairments, Turkey Alberta Pane Gallery, Paris, Arte Boccanera, Trento, Chambers Fine Art, Beijing.
Produced with the support of Alberta Pane Gallery, Paris, Arte Boccanera, Trento, Chambers Fine Art, Beijing / New York, Guillaume Desnöes, Albertine Kopp, Giuliana and Tommaso Setari, Dena Foundation for Contemporary Art, Jacques Font and Eléonore de Saint Seine.