Biyografi

Les 2 Bacs (2 Su Tankı)
1968       
Plastik, su, bronz, negatif, neon

Musée des LIFE COLLAGES (LIFE KOLAJLARI Müzesi)
2009–10
Arches kâğıdı üzerine kolaj (51 parça)

1969 yılında Bern’de düzenlenen Tutumlar Forma Dönüşünce gibi uluslararası güncel sanat sergilerine katılan ilk Türkiyeli sanatçılardan biri olan Sarkis,1938 yılında İstanbul’da Ermeni bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi ve 1964 yılında Paris’e yerleşti. Sarkis, İstanbul Modern’de orijinal çalışması Üç Su Tankı'ndan geriye kalan öğelerle son döneme ait foto kolajlardan bir sunumu birleştiren bir yerleştirme gerçekleştirdi. ’68 Mayısının ardından Tutumlar Forma Dönüşünce (1969) sergisi için ürettiği Üç Su Tankı, içi su dolu orijinal üç sığ kabın ikisinden oluşmaktadır; kapların içindeyse protestocuların bir fotoğrafının negatif filmi, sanki halen banyo edilmekteymiş gibi durmaktadır. Gösterilere ait, göz önünden uzaklaştırılmış ancak şimdi geri getirilmiş bu imgeleri göstermeye yardımcı olmak üzere bir görevli de hazır bulunmaktadır. Bunlar daha yeni bir proje ile bir araya getirilmiştir; böylelikle su, fotoğraf ve diğer araçlar, imge üretimi ve sanatsal pratiğin sivil toplumun inşasına bağlılığını ifade etmektedir. Musée des LIFE COLLAGES (2009–10) kapsamındaki 51 foto kolaj da sergilenmektedir.

Sanatçının ve Gallery Nathalie Obadia, Paris/Brüksel’in izinleriyle.
Dilijan Art Initiative & IDeA
Foundation’ın desteğiyle sergilenmiştir.


Biography

Les 2 Bacs (2 Water Tanks)
1968       
Plastic, water, bronze, negative, neon

Musée des LIFE COLLAGES (Museum of LIFE COLLAGES)
2009–10
Collages on Arches paper (51 elements)

Sarkis was born in Istanbul in 1938 from Armenian parents and emigrated to Paris in 1964. He was one of the first artists from Turkey to take part in international contemporary art exhibitions such as When Attitudes Become Form in Bern, 1969, where he showed his work Les Trois Bacs (Three Water Tanks), made after May 1968. Here at Istanbul Modern, Sarkis has created an installation combining elements leftover from this work in combination with the presentation of recent photocollages, Les Trois Bacs now consists of two of the three original shallow basins of water, each containing the negative of a photograph of May 68 protestors, as if the film were still to be developed. An attendant is at hand to help show these images of demonstrations, removed from visibility and now restituted. These are combined with a recent project, so that water, photography, and other media express the commitment of image-making and artistic practice to the building of civil society. Never exhibited before, the 51 photo collages, Musée des LIFE COLLAGES (2009–10), are also on view here. Together, the two works speak about our relationship to photography as both a medium of denunciation and resistance in the Sixties, and as reservoir at times overwhelming of images today.

Courtesy the artist and Gallery Nathalie Obadia, Paris/Brussels.
Presented with the support of Dilijan Art Initiative & IDeA Foundation.