Biyografi

Sığınak
2015
Ahşap, kauçuk, metal, doldurulmuş hayvanlar, kereviz, toprak

Kadan 1982’de Kiev’de doğdu. Halen orada yaşıyor ve çalışıyor. Ulusal Güzel Sanatlar Akademisi mezunu olan Kadan, kentsel, mimari ve toplumsal koşullara göndermeler yoluyla toplumumuzu dokunaklı bir biçimde yorumlayan enstalasyonlar üretiyor. Genellikle mimarlar, insan hakları aktivistleri ve sosyologlarla disiplinler arası ortak çalışmalar yürütmektedir. İstanbul’da, yerel tarih müzelerine ve Sovyetler sonrası eğitim ve kültür altyapısına giderek artan ilgisinin bir ifadesi olan iki katlı bir enstalasyon yarattı. Üst katta, Kadan, yakın zamandaki savaşta harap olan Doğu Ukrayna’daki bir müzenin resminden ve tarihinden esinlenerek  –çoğunlukla barikatlarda kullanılan– araba lastikleri ve doldurulmuş hayvanlarla yıkıntı halindeki bir müzeyi yeniden inşa eder. Altta, zemin katta ise yeraltı sığınaklarında kullanılanları hatırlatan, toprak doldurulmuş ranzalarda kerevizler büyür. Aydınlanma’nın müzeler gibi kırılgan kurumları saldırıya uğradıklarında yıkılsalar da yaşam var olmaya ve büyümeye devam eder.

Sanatçının, Gallery Transit ve Gallery Campagne Première’in izinleriyle.
Dr.
Gino Viliani, Dilyara Allakhverdova ve Elchin Safarov’un destekleriyle üretilmiştir.


Biography

The Shelter
2015
Wood, rubber, metal, taxidermy, celery, soil

Kadan was born in 1982 in Kiev, where he lives and works. A graduate of the National Academy of Fine Art, he makes installations that comment poignantly on our society through references to urban, architectural and social conditions. He often works in interdisciplinary collaborations with architects, human-rights activists and sociologists. In Istanbul, he has created a new two-storey installation that expresses his growing interest in museums of local history and post-Soviet educational and cultural infrastructure. On the top floor, inspired by an image and the story of a museum in Eastern Ukraine that was devastated during the recent war, Kadan reconstructs a museum ruin with car tyres – commonly utilised in barricades – and taxidermied animals under cement rubble. Below, on the ground floor, celery plants grow in bunk beds, reminiscent of those used in underground bomb shelters, filled with earth. While the fragile institutions of the Enlightenment such as museums fall when attacked, life continues to survive and flourish.

Courtesy the artist, Gallery Transit and Gallery Campagne Première.
Produced with the support of Dr. Gino Viliani, Dilyara Allakhverdova and Elchin Safarov.