Biyografi

Glossolalia no.12
2015
Karışık teknik, akrilik mürekkeple çizim montajı, video, heykel, mobilya, cam, kolaj

1972’de Şikago’da doğan İngiliz-Amerikan sanatçı, İsviçre’de Basel’de yaşıyor ve çalışıyor olsa da 2007’de kurduğu Gana merkezli, Toplumsal Yapılarda Sanat adlı sivil toplum kuruluşu da dâhil olmak üzere, yürüttüğü çeşitli projeler nedeniyle çoğu zaman yılı İngiltere, Avrupa ve Batı Afrika arasında gidip gelerek geçiriyor. Okudzeto sanat pratiğinde, Afrika’da gündelik yaşamın kentsel ve toplumsal mekânına bağlı alternatif bir kadın ekonomisini anlatır. İstanbul’da, yeni çalışmaları ile süregiden projelerini canlı bir diyaloğa sokan, Glossolali no.12 adlı enstalasyonunu sergiliyor. Bu enstalasyon, sanatçının Gana’daki emekçi kadınların portakalları sergilemek için tasarlamış olduğu benzersiz metal objeleri topladığı ve yeniden yarattığı 2003 tarihli Portes Oranges isimli projesine dayanmaktadır. Bu sergiler, kadınların oturup portakallarını –yeni bir nadir para birimi– sattığı işlek yol kenarlarında, kavşaklarda ve otobüs duraklarında açılır. Bu olağandışı modern el yapımı nesneleri, tarihi Afrika paralarıyla birlikte sergiler; ama çizim makineleri olarak düğümlenmiş taşlar, boyalı bedenler ve ıslak ellerin üç parçalı bir tablosu da vardır. Jestleri ve daktilo edilmiş sözcükleriyle, çok daha demokratik bir dil konuşmaktadırlar.

Sanatçının izniyle.
Mercedes Vilardell’in desteğiyle
üretilmiştir.


Biography

Glossolalia no.12
2015
Mixed media, acrylic ink drawing assemblage, video, sculpture, furniture, glass, collage

A British-American artist born in Chicago in 1972, Okudzeto lives and works in Basel, Switzerland, while dividing the year between projects in the UK, Europe, USA and West Africa, including Art in Social Structures, a Ghana-based NGO that she founded in 2007. Through her artistic practice, she tells of an alternative women’s economy that is tied to the urban and social space of everyday life in Africa. In Istanbul, she presents Glossolalia no.12, an installation that brings together new works and ongoing projects in a lively dialogue. In particular, it generates from Portes Oranges, a project she started in 2003, collecting and remaking unique metal objects originally designed by working women in Ghana to display oranges. These stands are found on busy roadsides, junctions and bus stops, where the women sit and sell the oranges –an alternative kind of currency. Okudzeto displays these unusual modern artefacts along with historical African currencies. There are also ‘drawing machines’ made with stones, painted bodies and a triptych of watery hands; through they gestures or found type-written words, they speak of a more democratic language.

Courtesy the artist.
Produced with the support of Mercedes Vilardell.