Wonggu Mununggurr, Natjialma, Maw' & Dhangatji Mununggurr

Biyografi

Mäk (Yirrkala Mesaj Çubukları)
9 Temmuz ve 12 Temmuz 1935
Oyulmuş ahşap

Üzerlerine mesajlar işlenmiş iki tahta çubuk, sanatın sahip olabileceği dönüştürücü eylemlilik ve potansiyelden söz eden bir hikâyenin ilk bölümünü oluşturuyor. Bunu da Kuzeydoğu Arnhem Landli Yolngu halkının Aborjin hakları için verdiği mücadele, bu mücadele sonucunda bütün Avustralya’da yasaların değiştirilmesi ve haklarının tanınması vesilesiyle yapıyor. 1935’teki bu mesaj çubukları Yirrkala bölgesinde antropolog Donald Thompson ile Wonggu Mununggurr arasında alınıp verilmişti. Mununggurr’un oğulları o sırada Darwin’de hapisteydi. Thompson ilk olarak Wonggu’nun üç oğlu Natjialma, Maw' & Dhangatji’den, iyi olduklarını haber veren bir mesaj çubuğu getirmiş, Wonggu’dan da oğullarına bir cevap çubuğu götürmüştü. Bu da Yirrkala bölgesinde sömürgeciler ve yerli halklar arasında barışçıl bir ilişkiye önayak olmuş, cezalandırma amaçlı seferler yapılarak Yolngu Aborjinleri ile şiddetli çatışmalara girilmesinin, onlara yönelik baskı ve katliamın önüne geçilmesini sağlamıştı. Nitekim aynı halk ve bu soydan gelenler 1935’ten 2000’lerin sonuna kadar, bu galeride de gördüğünüz, Avustralya’da insanların hayatını değiştiren nesneler ve sanat yapıtları yaratmışlardır.

Yolngu kabilesinin Djapu klanının (Yothu Yindi) izinleriyle.
Australia Council for the Arts aracılığıyla Avustralya Devleti’nin desteğiyle sergilenmiştir
.


Biography

Mäk (Two Yirrkala Message Sticks)
9 July and 12 July 1935
Carved wood

Two wooden sticks carved with messages constitute the first chapter of a story that speaks about the transformative agency and potential that art can have. It does so through the struggles for Aboriginal rights of the Yolngu people of Northeast Arnhem Land, and how these struggles have resulted in laws being changed and rights being acknowledged throughout Australia. In July 1935 these message sticks were exchanged at the Yirrkala mission between the anthropologist Donald Thompson and Wonggu Mununggurr, whose sons were jailed in Darwin at the time. Thompson brought a first message stick from Wonggu’s three sons, Natjialma, Maw' & Dhangatji, reporting that they were well, and he brought back a reply message stick from Wonggu to his sons. This triggered a relationship between the colonisers and the Indigenous peoples of Yirrkala that avoided violent confrontation, repression and possible massacre of the Yolngu Aboriginals through a punitive expedition that was thus thwarted. From this date to the late 2000s, the same people and their descendants created the objects and the artworks in this gallery that changed the way people live in Australia.

Courtesy Djapu clan (Yothu Yindi), Yolngu nation.
Presented with the support of the Australian Government through the Australia Council for the Arts.