Biyografi | Video

Olası Bir Geçmiş: Kimi Bıyığıyla Oynar, Kimi Kollarını Kavuşturur Düşünürken
2013
Video, ses
31:09 dk.

Olası Bir Geçmiş: Kahramanlar Bizden, Biblolar Çin'den
2015
Video, ses
35:40 dk.

1970 Ankara doğumlu Ersen, çalışmasını, toplumsal koşulların kültür, mitler, ritüeller ve ekonomi aracılığıyla ampirik ve analitik incelenmesine dayandırır. Belgesel film yapımından ve antropolojik incelemeden ödünç aldığı bir metodoloji uygular. İstanbul’da, Olası Bir Geçmiş I: Kimi Bıyığıyla Oynar, Kimi Kollarını Kavuşturur Düşünürken adlı önceki projesini, Olası Bir Geçmiş II: Kahramanlar Bizden, Biblolar Çin’den adlı yeni bir bölümle genişlettiği bir video enstalasyonu gösteriyor. İlkinde, Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılıp bağımsızlığını elde ettikten sonra Bulgaristan’ın tarihini ve ulusal kimlik inşasına yönelik stratejilerini ele alırken; ikincisi, Türkiye’deki ulusal kimlik inşasının kökenlerinde yatan fikirleri inceliyor. Ersen, sembollerin ve figürlerin, popüler kültürde ve edebiyatta kimliğin pekiştirilmesinin dinamik bir parçasına nasıl dönüştüğünü anlamak için bulunmuş nesneleri ve farklı anlatıları bir araya getiriyor.

Sanatçının izniyle.
SAHA – Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi’nin desteğiyle üretilmiştir.


Biography | Video

A Possible History I: When Thinking Some Play with the Mustache, Others Cross Arms
2013
Video, sound
31:09 min.

A Possible History II: Turkish Heroes, Chinese Knick-knacks
2015
Video, sound
35:40 min.

Born in Ankara in 1970, Ersen bases her work on an empirical and analytical study of social situations through culture, myths, rituals and economy. She applies a methodology borrowed from documentary filmmaking and anthropological investigation. In Istanbul, she presents a video installation in which she expands her former project, A Possible History I: When Thinking Some Play with the Mustache, Others Cross Arms (2013), with a new chapter, A Possible History II: Turkish Heroes, Chinese Knick-knacks. While the former considers the history of Bulgaria and its strategies to build a national identity after gaining independence from the Ottoman Empire, the latter investigates the ideas at the origins of national identity building in Turkey. Ersen brings together found objects and different narratives in order to understand how symbols and figures become a dynamic part of identity consolidation in popular culture and literature.

Courtesy the artist.
Produced with the support of SAHA – Supporting Contemporary Art from Turkey.