Biyografi

1948–91 
14 resim; tuval üzerine yağlıboya ve kâğıt üzerine suluboya

1925 doğumlu Guiragossian, hayatının büyük kısmını geçirdiği Beyrut’ta 1993’te hayata gözlerini yumdu. Lübnanlı modernist ressamların en önde gelenlerinden biriydi ve Ermenilerin uğradığı Büyük Felaket’ten (Medz Yeghern) sağ çıkmayı başaran bir Ermeni’ydi. Bir süre İtalya’da kaldı ve sonra birkaç yıl Paris’te yaşadı, 1950’lerin ortasından hayatının sonuna kadar resim yaptı. Sanatçı, birbirine yakın renk kuşaklarına dayalı yeni bir soyutlama biçimi ve uyumlu bir aile grubu metaforuna dönüşen bir işaretler çokluğu geliştirerek, renk ve formu araştıran modernist soyut işler yarattı. Boyun eğdirilmiş ve topraktan sürülmüş bir insan sırası, art arta gelen tek tek bireylerden oluşan bir dizi gibi görünebilirken, Guiragossan ilerlemekte olan figürlerden oluşan bir öncü kitleyi resmeder. Bunlar, zamanı askıya alan, mekânı sıkıştıran ve izleyiciden bakışını ayıramayan resimvari çizgiler ve işaretlerin bir çeşitlenişi sayesinde soyut bir renk “duvar”ına dönüşür. Her fırça darbesi, tarihi estetik olarak yeniden tahayyül eden bir cemaat içinde, insanlığın bir dayanağı haline gelir.

Paul Guiragossian Vakfı Koleksiyonu, The Mokbel Art Collection Koleksiyonu ve KA Modern & Contemporary Art Collection, Lübnan Koleksiyonu.
Dilijan Art Initiative & IDeA
Foundation’ın desteğiyle sergilenmiştir.


Biography

1948–91 
14 paintings; oil on canvas and watercolour on paper

Born in Jerusalem in 1925, Guiragossian lived largely in Beirut, Lebanon, where he died in 1993. He was one of the most prominent Lebanese modernist painters and was a survivor of the Armenian 'Great Crime' (Medz Yeghern). He also spent time in Italy and lived for some years in Paris, painting from the mid-1950s until his death. His modernist abstract works explore colour and form, elaborating a new kind of abstraction based on bands of adjacent colour and a multiplicity of stripes and marks that become a metaphor for a cohesive group or family. While a line of people subjugated and deported may appear as a series of single individuals one after another, Guiragossian painted an  abstract ’wall’ of colour that suspends time, contracts space and gazes back at the viewer, suggesting a frontal mass of advancing figures. Each brushstroke becomes a pillar of humanity in a community that re-imagines history aesthetically.

Collection Paul Guiragossian Foundation, Collection The Mokbel Art Collection and Collection KA Modern & Contemporary Art Collection, Lebanon.
Presented with the support of Dilijan Art Initiative & IDeA Foundation.