Biyografi

Projeto de Buraco para Jogar Políticos Desonestos (Sahtekâr Politikacıları Atmak İçin Proje Deliği)
2011
Tuval üzerine yağlıboya

Sanatçı, halen yaşadığı ve çalıştığı Rio de Janeiro’da 1948’de doğdu. 1960’ların sonundan itibaren kendini kavramsal sanata adayarak izleyicinin katılımını içeren, toplumsal ve politik meselelere işaret eden sanat yapıtları ve enstalasyonlar üretti. İstanbul’da, aralarında üç santimetrelik bir boşluk olan iki kanvas tablodan oluşan Projeto de Buraco para Jogar Politicos Desonestos (Sahtekâr Politikacıları Atmak için Proje Deliği) adlı çalışması sergileniyor. Meireles’in açıkladığı üzere, “yeryüzü kabuğu her yerde aynı değildir. Bazı yerleri daha kalın, bazı yerleri daha incedir. En ince olduğu yerlerden biri, Brezilya Orta Plato’nun altındadır. Bu, ‘cerrado’nun yılankavi bir yapıyı andıran kalsine bitki örtüsünü bile açıklayabilecek olan kızgın bir levhadır. Bana şu proje önerisini düşündürten de o olmuştur: Brezilya Ulusal Meclisi’nin önünde, Yeryüzü’nün magma tabakasına kadar inen ve içine sahtekâr politikacıların atılabileceği bir delik açılır.” Brazilya’nın kent mekânına ve mimarisine egemen olan bu güçlerin iktidar iddiası, Meireles tarafından gezegenin ince tabakası üzerine resmedilir ve iki kanatlı tablonun üst kısmının tabanında, aşağıdaki magmanın ve titreşmekte olan güneş benzeri çekirdeğin enerjisiyle ve kozmik kuvvetleriyle tam bir tezat oluşturacak şekilde, bütün yüzeyselliğiyle ortaya çıkar. İki parça arasındaki boşluk, yanıtı olmayan bir soru işareti açan bir eksiltme, bir muammadır. Bu resmi görmek için, suluboya fırçasının izlerini ve huzur veren, sinestetik bir şekilde hem dokunuş hem de zevk vaat eden o engin, sürükleyici renkleri kucaklamanız gerek: Sıcağı bedeninizde hissedersiniz, gözlerinizle maviliğin içine kanatlanırsınız. Bu çalışma, sanatın sürreal bir dobralıkla politik olarak eyleyebilme potansiyelini över: Bir resim, iktidarın iddialarını dayandırdığı kabuğun ne kadar da incecik olduğunu açığa çıkararak politik yozlaşmaya son verebilir mi? Kim bilir, küçük, kırmızı, belirgin bir boya damlası, gezegenin çekirdeğine ulaşan deliğin girişi olabilir.

Sanatçının ve Galleria Luisa Strina’nın izinleriyle.
Galleria Luisa Strina ve Fernanda Feitosa’nın destekleriyle sergilenmiştir
.


Biography

Projeto de Buraco para Jogar Políticos Desonestos (Project Hole to Throw Dishonest Politicians)
2011
Oil on canvas

Meireles was born in 1948 in Rio de Janeiro, where he lives and works. Since the late 1960s, he has been committed to conceptual art, creating artworks and installations that involve the participation of the viewer and address social and political issues. In Istanbul, his Projeto de Buraco para Jogar Políticos Desonestos (Project hole to throw dishonest politicians) is exhibited: two painted canvases divided by a three-centimetre gap. As Meireles explains, ‘the earth’s crust is not uniform. Some areas are thicker and others thinner. One of the thinnest is under the Brazilian Central Plateau. It’s a hot plate that would even explain the tortuous calcined vegetation of the “cerrado”. It made me think of proposing this project: in front of the Brazilian National Congress, a hole is drilled until it reaches the Earth’s magma, and where dishonest politicians could be thrown in.’ The claim to power of those who dominate the urban space and architecture of Brasília is painted by Meireles as that thin layer of the planet, and appears in all its superficiality in the top part of the diptych, in contrast with the cosmic forces and the energy of the magma and the pulsating sun-like core below. The gap between the two parts is an enigma, an ellipsis that opens a question with no answer. To see this painting, you embrace the lush brush strokes and the soothing, sweeping colours that suggest tactility and pleasure synaesthetically: you feel the heat on your body; you fly into the blue with your eyes. This work celebrates the potentiality of art to act politically in a surreal candid way: can a painting end political corruption by revealing how thin the crust is on which power bases its claims? Maybe a small, red, precise spot of paint can be the opening to a shaft that reaches the core of the planet.

Courtesy the artist and Galleria Luisa Strina, São Paulo.
Presented with the support of Galleria Luisa Strina, São Paulo and Fernanda Feitosa.