Biyografi

Düşünce Şekilleri
yaklaşık 1905/2015
Ofset baskı (30 parça)

Sosyalist, teosofist ve feminist Annie Besant (1847–1933) 1889’da Teosofistlere, dinleri karşılaştırmalı olarak inceleyen ve ırk, din, etnisite ayrımı gözetmeksizin insanların eşitliğine inanan spiritüalistlere katıldı. Teosofistler, doğayı anlayabilmek ve gözetebilmek için bilimle uğraşmak gerektiğine de inanıyorlardı ve ilk modern çevreciler arasında yer alırlar. Annie, Hindistan’da Adyar’da yaşadı, Hindistan Ulusal Kongresi’ne kabul edilen ilk kadın oldu. Besant’a göre “düşünce biçimleri” imgesel alanın vücut bulmuş halleridir, çoğunlukla görülemez olanın o görülebilir ve titreşen halleri. Gerçek dünyanın ancak yoğun bir farkındalık, meditasyon ve dikkat hali içinde kavranabilecek biçimleridir. Bu konu üzerine Charles Leadbeater ile birlikte kaleme aldığı kitabı (1905), modern soyut sanat teorisinin ilk örneklerinden biridir ve çoğunlukla görülemez olan, doğrudan düşünce, yoğun meditasyon, duygu ve arzu tarafından üretilmiş olan biçimlerin kavranışını ele alır. Bu biçimler, hem gerçektir hem de imgesel alana aittir.

Carolyn Christov-Bakargiev Koleksiyonu.


Biography

Thought-Forms
c. 1905/2015
Offset printing (30 elements)

Socialist and feminist Annie Besant (1847–1933) joined the Theosophists in 1889 – spiritualists who studied the religions comparatively and believed in the equality of all people, irrespective of race, religion and ethnicity. They also believed in the need to study science for the purpose of understanding and caring for nature, and they were amongst the first modern environmentalists. She lived in Adyar, India, and was the first woman to be accepted into the Indian National Congress. Her book Thought Forms (1905), co-authored with Charles Leadbeater, is one of the first examples of modern abstract art theory. ‘Thought forms’, according to Besant, are embodied entities of both the real world and the imaginal realm, visible and vibrating manifestations of what is generally invisible that can be apprehended in intense states of awareness, meditation, affect and desire.

Collection Carolyn Christov-Bakargiev.