Biyografi

100°
2015
Kâğıt üzerine suluboya ve altın, kadınlarla süsleme sanatı atölyesi


Panorama himenoplasti-k
2015
Kâğıt üzerine suluboya, mürekkep ve altın

1988 İstanbul doğumlu Çakar, İzmir’de yaşıyor ve çalışıyor. Sanatçı, güncel sanat pratiklerini, geleneksel Türk sanatı ve el zanaatlarına –özellikle süsleme ve tezhip çizimlerine– dair kişisel bir incelemeyle birleştirir. Toplumsal adalete adanmışlığıyla Çakar, insanları birbirine bağlamak ve değişimi teşvik etmek için sanatın dönüştürücü ve iyileştirici güçlerinden yararlanır. Sanatçı İstanbul’da kadınlarla bir süsleme sanatı atölyesi oluşturuyor; 100° adlı bu atölyede, ayrımcılığa maruz kalmış ve ezilmiş – ya da sadece atölyeye katılmak isteyen- kadınları, geleneksel teknikleri kullanarak yaptıkları çizimlerle kendi kişisel hikâyelerini anlatmaya teşvik ediyor. Haftada bir kez düzenlenen atölyeler kamuya kapalı, ama üretilen çizimler, izleyicilerin süreci takip etmelerine olanak sağlayan bir mekânda sergileniyor. Ayrıca, uzun bir çizim, İstiklal Caddesi üzerinde 100° mekânının karşısındaki Art Nouveau binaları tasvir ediyor. Bu projede, geleneksel sanat, kadınlardan toplumsal olarak beklenenlerle ilgili eleştirel bir sorunu ortaya koyuyor. Genellikle karanlığa gömülmüş ya da muhafazakâr bir nostalji eğilimiyle gizlenmiş olan tezhip ve çizim teknikleri, hiç sanat eğitimi almamış, farklı nedenlerle kendilerini ifade etme dürtüsü hisseden bireyler tarafından yeniden canlandırılabilir. Çakar’ın atölyesi, kâğıt, suluboya ve altının yanı sıra edebi metinler, şiirler, gündelik imgeler ve hikâyelerle oluşturulan bir davranış tarzıdır. Hem sanatta hem de toplumda özgürlük ve imgelem mekânları yaratmak üzere pratiği, ilgiyi ve hassasiyeti geliştirir.

Sanatçının izniyle.
Z. Yıldırım ve SAHA – Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi’nin destekleriyle üretilmiştir.


Biography

100°
2015
Watercolour and gold on paper, women’s atelier of illumination


Hymenoplasty-c Panorama
2015
Watercolour, ink and gold on paper

Born in Istanbul in 1988, Çakar lives and works in İzmir. She integrates contemporary art practices with a personal investigation of traditional Turkish art and crafts – especially drawn decorative art and illumination. Committed to social justice, Çakar utilises the transformative and healing powers of art to connect people and foster change. In Istanbul, she creates a women’s atelier of illumination, called 100°, where she encourages women who have been discriminated and oppressed – or who just want to join the atelier – to tell their own personal stories in the form of drawings by using traditional techniques. The workshops, held once a week, are closed to public but the drafts produced are exhibited in the space, enabling the visitors to follow the process. Also, a long drawing depicts the Art Nouveau buildings on İstiklal Avenue that face 100° space. In this project, traditional art poses a critical question regarding societal expectations on women. Usually buried in darkness, or veiled by a conservative inclination to nostalgia, illumination and drawing techniques can be reactivated by individuals with no art education who feel an urge to express themselves for different reasons. Çakar’s atelier is a course of action with paper, watercolour and gold, as well as literary texts, poems, daily images and stories. It cultivates practice, attention and precision in order to create spaces of freedom and imagination both in art and society.

Courtesy the artist.
Produced with the support of Z. Yıldırım and SAHA – Supporting Contemporary Art from Turkey.