Biyografi

Dikey Bahçeler İçin 22 Çizim
1986–2015
Kâğıt üzerine kurşunkalem, mürekkep veya renkli keçeli kalem; dijital baskı üzerine mürekkep veya kurşunkalem

Sanatçı ve botanikçi Blanc 1953’te Paris’te doğdu. Halen Paris’te yaşıyor ve çalışıyor. 1982’den beri Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi’nin bir üyesi olarak, tropikal ormanlara ait bitkiler üzerinde uzmanlaşmıştır. Dikey bahçenin (“yeşil duvar” ya da “botanik tuğla” olarak da adlandırılır) mucidi olarak tanınan Blanc, ilk dikey bahçesini 1986’da Paris’te Bilim ve Sanayi Müzesi’nin binası üzerine kurdu. O günden bu yana, dünyanın çeşitli yerlerinde ve çoğunlukla Jean Nouvel, Herzog, de Meuron ve Kazuyo Sejima gibi uluslararası alanda çalışan mimarlarla birlikte, 250’den fazla dikey bahçe yarattı. Burada, dikey bahçe çizimlerinden bir seçki, ilk defa sergileniyor olacak. Bu eşi benzeri olmayan çizimlerde, çizimlerin biçimi ile dilin biçimi birleşir. Blanc, bahçelerin eko-sistemlerini farklı bitki türlerinin adları olan, birbirine geçmiş ufacık sözcüklerle görselleştirir. Bitkilerin ve böceklerin ne kadar akıllı ve duyarlı olduğunu bilir, ve yeni bir yeşil kentlilik tahayyül eder.

Sanatçının izniyle.
Fransız Kültür Merkezi ve Füsun
ve Faruk Eczacıbaşı’nın destekleriyle sergilenmiştir.


Biography

22 Drawings for Vertical Gardens
1986–2015
Offset pencil, ink or coloured felt-tip pen on paper; ink or pencil on digital print

An artist and botanist, Blanc was born in 1953 in Paris, where he lives and works. A member of the French National Centre for Scientific Research since 1982, he specialises in plants from the tropical forests. Renowned as the inventor of the vertical garden, he realised the first of these ‘green walls’ or ‘botanical bricks’ on the building of the Museum of Science and Industry in Paris in 1986. Since then, he has created more than 250 worldwide, often collaborating with international architects, such as Jean Nouvel, Herzog and de Meuron, and Kazuyo Sejima. Here exhibited for the first time, is a selection of his unique drawings for vertical gardens, where drawing and the form of language become one. Blanc visualises the gardens' ecosystems through tiny meshed words – the names of the different species of plants. He knows how intelligent and sensual the plants and insects are, and imagines a new green urbanity.

Courtesy the artist.
Presented with the support of Institut Français in Istanbul and Füsun
and Faruk Eczacıbaşı.