Raimondo Tommaso D’Aronco

Biyografi

Sera Proje Önerisi
yaklaşık 1898
Mavi baskı

İtalyan mimar D’Aronco (1857–1932), o zamanlar Avusturya İmparatorluğu’nun parçası olan Udin yakınlarındaki küçük bir kasabada, Gemona del Friuli’de doğdu. Türkiye’ye ilk kez 1893’te Sultan II. Abdülhamit adına düzenlenen tarım fuarında bir pavyon tasarlamak için geldi ve 1894’teki büyük İstanbul depreminin ardından Osmanlı İmparatorluğu’nun resmi mimarı olarak görevlendirilmesinden sonra 16 yıl boyunca İstanbul’da yaşadı. Sultan’ın 1909’da tahttan indirilmesine kadar, Ermeni, Fransız ve Türk meslektaşlarıyla birlikte geliştirdiği özgün bir Art Nouveau tarzıyla şehrin büyük kısmını yeniden inşa etti. Kendisini hem sanatçı hem de mimar olarak tarif eden D’Aronco, Neo-Gotik ve Secession’u, Doğu ve Batı’yı çılgınca iç içe geçirdi. Eserlerini, modern öncesi kültürün modern tekniğin üstünlüğüne doğru yönelmekte olduğu bir dönemde veren D’Aronco, çevreyi polifonik bir tarzda ele alarak işlevselciliği zenginleştirdi. Bu plan, D’Aronco’nun İstanbul’daki binalarından biri olan Yıldız Sarayı’na aittir.

Büke Uras Koleksiyonu.


Biography

Greenhouse Proposal
c. 1898
Cyanotype print

An Italian architect (1857–1932) D’Aronco was born in Gemona del Friuli, a small town near Udine, Italy, part of the Austrian Empire at the time. He initially came to Turkey in 1893 to design a pavilion for an agriculture fair for the Sultan Abdul-Hamid II, and remained for sixteen years after he was made the official architect of the Ottoman Empire following the great earthquake in Istanbul in 1894. He rebuilt much of the city in a unique Art Nouveau style that he developed with Armenian, French and Turkish colleagues before the deposition of the Sultan in 1909. Declaring himself both architect and artist, he freely mixed neo-Gothic and Secession, East and West. Operating at a time when pre-modern culture was moving towards the modern supremacy of technique, he enriched functionalism through a polyphonic engagement with the environment. This is a blueprint drawing for one of his Istanbul buildings, the Yildiz Palace.

Collection Büke Uras.