Biyografi

Britanya Orkidelerinin ve Yabancı Orkidelerin Böceklerce Döllenmelerindeki Türlü Olasılıklar Hakkında: ve Çapraz Döllenmenin İyi Etkileri Hakkında
1862
Kitap
John Murray, Albemarle Street, Londra tarafından basılmıştır.

İngiliz doğabilimci Charles Darwin (1809–82), hayvanlar, bitkiler ve jeolojik oluşumlar üzerine yaptığı dikkatli gözlemler yoluyla türlerin kendi çevrelerine adaptasyonunu inceledi ve Türlerin Kökeni (1859) kitabında yer verdiği doğal seleksiyon teorisiyle evrim teorisinin temellerini attı. Aldığı eleştiriler üzerine, genel teorilerine hiç uymasa da, orkide çiçeklerinin adaptasyonlarını araştırmaya başladı. Kanal’da, Darwin’in orkideler hakkında yazdığı ve orkidelerin tozlaşmasıyla ilgili gözlemleriyle birlikte, orkide çiçeklerinin evrimleşerek bazı tozlaştırıcı böcekleri nasıl cezbeder hale geldiğini açıkladığı kitabının 1862 tarihli bir ilk baskısı sergileniyor. Orkide çiçeklerinin resimlerini de içeren kitap, bu serginin özgün bir argümanını ve tezini resmediyor: Yaşamdaki biçimler göç eder ve rekabet mefhumuyla açıklanamayacak süreçler ve bir tür-ötesi birlikte-evrim vardır – yaşam oyun oynar.

Kaliforniya Eyalet Politeknik Üniversitesi Koleksiyonu.


Biography

On the Various Contrivances by Which British and Foreign Orchids Are Fertilised by Insects: and on the Good Effects of Intercrossing
1862
Book
Published by John Murray, Albemarle Street, London.

British naturalist Charles Darwin (1809–82) studied the adaptation of species to their environment through the careful observation of animals, plants and geological formations. He published his theory of natural selection in his book On the Origin of Species (1859), founding evolutionary theory. Confronting criticism, he began to investigate the elaborate adaptations in orchid flowers –which did not fit his general theories. In the Channel, a first edition of his 1862 book about orchids is presented, where he describes his observations of orchid pollination and how orchid flowers had evolved to attract certain pollinating insects. The book illustrates a specific argument and thesis of this exhibition: forms in life migrate and there are processes of trans-species co-evolution that cannot be explained through the notion of competition.

Collection California Polytechnic State University.