Biyografi

Sensoryum Testleri
2012
HD videoya çevrilmiş 16mm film, ses
10 dk.

1973’te San Francisco’da doğan sanatçı Londra’da yaşıyor ve çalışıyor. Çoğunlukla 16mm filmler çeken sanatçı, feminizm, duyumsama, mitoloji ve ayna-dokunuş sinestezisi gibi konularla ilgilenir. Burada yer verilen 2012 tarihli Sensoryum Testleri filmi, ayna-dokunuşu sinestezisi testi uygulanan bir kadını anlatır. Kontrollü bir laboratuvar ortamında bu kadının duyusal uyaranlara tepki verme kapasitesi ölçülür, bu sırada tek yönlü bir aynanın arkasında iki araştırmacı kadını izlemektedir. Test edilen öznenin seçilmiş nesnelere verdiği tepkiler, gerçek hayattaki nörolojik sinestezi olgusunu ve normalde ayrı olan algıların ayrılmamacasına birleşmesini taklit eder (renkleri “duymak”, sözcükleri “koklamak”, şekilleri “tatmak”, adları “hissetmek”). Kahramanımız özellikle –nesnelere ya da insanlara– gözle görülür dokunuşları kendi bedeninin derinlerinde hissedebildiği bir ayna-dokunuş sinestezisi türü için tetkik edilmektedir. İnsanlar ile nesneler arasında ve insanlar arasında duyumsamalar nasıl paylaşılmaktadır?

Eşikte
2015
16mm film, ses
17 dk.

Daria Martin’in İstanbul Modern’deki Kanal’da görülebilecek Sensoryum Testleri’ni takip eden yeni filmi Eşikte (2015), on üç anonim ayna-dokunuşu sinestetiyle – başka bir insana, hatta bir objeye dokunulduğunu gördüklerinde kendi bedenlerine dokunulmuş gibi hisseden kişiler – yapılan söyleşilerden esinlenmiş. Bu deneyimi yakalayabilmek adına Eşikte bizi ayna-dokunuşu olan bir ergenin ve bu özelliği miras olarak aldığı annesinin evine götürüyor, tam da oğlan aralarındaki sıkı bağları gevşettiği sırada. Hayat karakterler için çok zor, çünkü aşırı duyarlılar. Anne arkasını dönmediği halde, onun içeri girdiğini ve kendisini izlemekte olduğunu fark ediyor. Nefes alışı yavaşlıyor. Diğeri, bir meyveyi dilimliyor. O ise meyvenin her kesilişinde bıçak sanki kendi tenini kesiyormuş gibi olsa da bu hissi içinde tutabilmek için çok uğraşıyor. Akşamın sonunda yapraklara dokunuyor.

Sanatçının ve Maureen Paley, Londra’nın izinleriyle.
Schering Stiftung’ın desteğiyle sergilenmiştir.


Biography

Sensorium Tests
2012
16mm film transferred to HD video, sound
10 min.

Born in San Francisco in 1973, Martin lives and works in London. Working primarily in 16mm film, she addresses subjects such as feminism, sensation, mythology and mirror-touch synaesthesia. Her 2012 film Sensorium Tests is presented here, featuring a woman who is being tested in a controlled laboratory environment for her capacity to respond to sensory stimuli while two researchers, hidden behind a one-way mirror, look on. The subject’s responses to selected objects mimic the neurological phenomenon of synaesthesia: the inextricable joining of normally separate perceptions (‘hearing’ colours, ‘smelling’ words, ‘tasting’ shapes, ‘feeling’ names). In particular, our protagonist is tested for a form of synaesthesia in which visually observed touch –of objects or of people –is felt viscerally on her own body. How are sensations shared between people, and between people and objects?

At the Threshold
2015
16mm film, sound
17 min.

Following on from Sensorium Tests, which can be viewed in the Channel in Istanbul Modern, Daria Martin’s new film At the Threshold (2015) is inspired by thirteen interviews conducted with anonymous mirror-touch synaesthetes – people who feel a palpable sensation on their own bodies when they see another person, or even an object, being touched. In an attempt to capture this experience, At the Threshold takes us into the home of a teenage boy with mirror-touch, and his mother, from whom he has inherited the trait, at a moment in which the son loosens tight bonds. Life is difficult for the protagonists because they are so sensitive. The mother realises, without turning, that her son has entered the room and is watching her. Her breathing slows. He cuts a piece of fruit. She struggles to contain her feeling that every cut is cutting into her skin. She touches leaves at the end of the evening.

Courtesy the artist and Maureen Paley, London.
Presented with the support of Schering Stiftung.