Vilayanur S. Ramachandran

Biyografi

Aynalı Kutu
1993       
Ahşap kutu, ayna

1951, Tamil Nadu, Hindistan doğumlu Vilayanur Ramachandran öncelikle davranışsal nöroloji ve görsel psikofizik alanlarında yapmış olduğu çalışmalarla tanınmış bir sinirbilimcidir. Halen San Diego’daki California Üniversitesi’nde sinirbilim alanında ders vermekte olup aynı zamanda Beyin ve Biliş Merkezi'nin yöneticisidir. Ramachandran, karmaşık teknolojilere nadiren başvurarak deneysel yöntem kullanmasıyla ünlendi. Yaklaşımındaki bariz sadeliğe rağmen beyin hakkında birçok yeni fikir üretti. Bu Kanal'da, Ramachandran’ın 1993 yılında Hayalet Uzuv Sendromu'ndan mustarip hastaları için inşa ettiği Ayna Kutu’nun orijinal prototipi sergileniyor. Kişi bir uzvunu, mesela kolunu kaybettiğinde, süresiz olarak bu kayıp uzuvla ilişkili kas ağrıları ve kramplar hissetmeye devam edebilir. İçi aynalı ve iki bölümden oluşan bu kutu, hasta için kaybettiği kolunun yerinde olduğu yanılsamasını yaratır. Gerçek eli hareket ettirmesi hayaletin de hareket ediyormuş gibi görünmesine yol açar ve hasta belki de yıllar sonra ilk defa hayalet uzvu hareket ediyormuş gibi hisseder. Birçok hastada bu egzersiz, hayalet kramp ve beraberindeki ağrıları gidermeye yarar.

Ramachandran, 14. İstanbul Bienali çerçevesinde sanatçı Marcos Lutyens ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Davranışsal Nöroloji ve Hareket Bozuklukları Birimi öğrencileriyle ortaklaşa bir araştırma yapıyor. Birlikte, Bienal ziyaretçilerinin Annie Besant’ın düşünce-şekillerine verdikleri duygusal tepkiyi sınayacaklar.

Vilayanur S. Ramachandran’ın izniyle.


Biography

Mirror Box
1993
Wooden box, mirror

Vilayanur Ramachandran, born in Tamil Nadu, India, in 1951 is a neuroscientist known primarily for his work in the fields of behavioural neurology and visual psychophysics. He currently teaches Neuroscience at the University of California, San Diego, and is the Director of the Center for Brain and Cognition. Despite the apparent simplicity of his approach, he has generated many new ideas about the brain. In the Channel, the prototype Mirror Box that Ramachandran built in 1993 for patients affected by Phantom Limb Syndrome is exhibited. When a person loses an arm or a leg, they may continue to feel muscular pain that is associated with this missing limb. This two-part box with a mirror inside creates for the patient the illusion that the missing limbs still present. Moving the existing limb causes the phantom limb to appear to move – movement that is ‘felt’ by the patient, sometimes for the first time in several years. In many patients this exercise relieves the phantom cramp and associated pain.

In the framework of the 14th Istanbul Biennial, Ramachandran, with the collaboration of artist Marcos Lutyens and the participation of students from the Behavioural Neurology and Movement Disorders Unit at the Department of Neurology, Istanbul, will test the emotional responses of visitors to Annie Besant’s thought-forms.

Courtesy Vilayanur S. Ramachandran.