Biyografi

Eti Sizin, Kemiği Bizim
2015
Alçı kalıpları, Sivriada’da bulunmuş köpek iskeletleri, Anadolu’daki terk edilmiş Ermeni çiftliklerinden bulunmuş hayvan kemikleri, Şikago’daki Louis Sullivan’ın yıkılmış binasından parçalar, kabartma çizimler, fotoğraflar ve mektuplar

Irak kökenli Amerikalı sanatçı 1973’te New York’ta doğdu, Northwestern Üniversitesi’nde dersler verdiği Şikago’da yaşıyor. İstanbul’da sergilediği, bir hocaya öğrencisi üzerinde bu öğrencinin ailesi tarafından tanınan nüfuzu anlatan bir Türk atasözünden adını alan “Eti senin kemiği bizim” bağlama özgü bir projedir. Proje, İstanbul’un Ermeni geçmişiyle güçlü bağlantılara sahiptir. İstanbul’un Art Nouveau binaları, Ermeni nüfusun azalmak üzere olduğu bir dönemde inşa edilmiştir; bu cemaatin bir üyesi olan zanaatkâr Garabet Cezayirliyan, bu yapıların ön cephesinde, pek çoğu günümüzde de görülebilir durumda olan alçı kalıpların ve duvar süslerinin yapımından sorumluydu. Bu çalışmaya Garabet’in hikâyesi esin verdi. Projenin bir parçası olarak Rakowitz, alçısının içine, köpeklerinki de dâhil, iskelet kemikleri karıştırarak eski bir geleneği sürdürür ve zanaatkârların sanatını ve cemaatlerini överken bile toplumun çelişkileri, paradoksları ve şiddeti üzerine düşünür. Rakowitz’in bu zanaatla uğraşı, bilginin ve becerilerin aktarımıyla, kültürel yok edilişe karşı bir direniş olarak bir geleneğin sürdürülmesi hakkında sorular ortaya atar. Bu projenin son bir bileşeni de, şehrin dört bir yanına yayılmış binaların ön cephelerindeki –tenlerindeki– mimari motiflerde bulunan perdahlamalara dayanır. Bu yönüyle proje, zorla unutturulmuş olan yurttaşların ruhlarını çağırdığı mimari ve kentsel bir “séance” yaratır.

Proje koordinatörü: Kıymet Daştan

Sanatçının ve Rhona Hoffman Gallery’nin izinleriyle.
Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts, Dilijan Art Initiative & IDeA Foundation ve Rhona Hoffman Gallery’nin destekleriyle üretilmiştir.


Biography

The Flesh Is Yours, The Bones Are Ours
2015
Plaster moulds, casts, dog skeletons from Sivriada, bones of livestock from dispossessed Armenian farms in Anatolia, fragments of lost Louis Sullivan buildings in Chicago, rubbings, photos, letters

An Iraqi-American artist, Rakowitz was born in 1973 in New York and lives in Chicago, where he teaches at Northwestern University. In Istanbul, he presents the context-specific project titled The flesh is yours, the bones are ours – a Turkish saying meaning that a teacher is granted influence over the learner by the student’s family. The project bears strong connections to the Armenian history of Istanbul. The city’s Art Nouveau buildings rose at a time when its Armenian population was about to fall; a member of this community, the artisan Garabet Cezayirliyan, was responsible for crafting the mouldings and friezes on the facades of these edifices, many of which visible today. Garabet's story inspired this project, for which Rakowitz used an ancient tradition of mixing ground bones in his plaster, including those of dogs. In celebrating craft and communities of artisans, he opens larger questions about the transmission of knowledge and skill sets, and the maintenance of tradition as a resistance against cultural erasure. Another component of the project is based on rubbings from the architectural motifs on the facades – the skins – of buildings throughout the city, conjuring through an architectural and urban ‘séance’ the ghosts of forgotten citizens.

Project coordinator: Kıymet Daştan

Courtesy the artist and Rhona Hoffman Gallery.
Produced with the support of the Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts, Dilijan Art Initiative & IDeA Foundation and Rhona Hoffman Gallery.