Biyografi

Trans-formasyonlar
2015
Okul sıraları üzerine kâğıt hamurundan heykel enstalasyonu (Rupali Patil ile)

Bize Kalan Mavi Su
2015
Duvar çizimleriyle enstalasyon, boyanmış fiberglas heykel ve projeksiyon, yaklaşık 20 adet alçıtaşından heykel

Prabhakar Pachpute, 1986’da Hindistan, Sasi’de doğdu. Rupali Patil ise 1984’te Hindistan, Maharashta’da Pune’da doğdu. Her ikisi de Mumbai’de yaşıyor ve çalışıyorlar. Kendilerini toplumsal ve politik meselelere adayan Pachpute ve Patil, heykel, baskı resmi, çizim, animasyon ve gölge oyunu tekniklerinin, ilgilendikleri bu konuları nasıl daha geniş ve daha somutlaştırıcı bir tarzda ele alabileceğini araştırır. Galata Rum Okulu’nda İstanbul’da bulundukları sırada ürettikleri bireysel ve ortak çalışmaları sergiliyorlar. Kömür madencisi bir ailede doğan Pachpute, madencilerin yaşamlarına ve Yeryüzünün iç kısımlarının derinlerinde çalışmanın yol açtığı travma ve psikolojik etkilere odaklanır. Yaptığı küçük madenci figürlerinden birinin kafa lambasından yansıyanlar, gölgelerin ve çizimlerin duygulanımsal bir dünyasını açığa çıkarır. Patil’in suluboyaları ve guaşları, azınlık üyelerinin kayıplarını ve yerlerinden edilmelerini gözler önüne serer; resimler bir zamanlar Rum Okulu’nun sınıflarını ağırlamış olan odalardaki sıraların üzerine dağıtılmıştır ve bu halleriyle hayal gücünün öğrencileri baskıcı bir eğitim sisteminden nasıl özgürleştirebileceğini gösterirler. Pachpute ve Patil birlikte okulun içinde sarmalayıcı mekânlar ve duvar çizimleri yarattı. Türkiye’de kaybolup gitmiş olan pek çok cemaati onurlandırdıkları gibi Soma’da can veren madencilere de dolaylı bir göndermede bulunurlar.

Sanatçının ve Clark House Initiative’in izinleriyle.
Kadist Art Foundation’ın desteğiyle üretilmiştir.


Biography

Trans-formations
2015
Sculptural installations of paper mache on school benches (with Rupali Patil)

What We Have Left Is the Blue Water
2015
Installation with wall drawing, painted fiberglass sculpture with projection, sound, 20 c. gypsum sculptures

Prabhakar Pachpute, born in 1986 in Sasti, India, and Rupali Patil, born in 1984 in Pune, Maharashtra, India, live and work in Mumbai. Committed to social and political issues, they explore how sculpture, printmaking, drawing, animation and shadow-play techniques can address the subjects with which they engage in a broader and more embodied way. At the Galata Greek School, they present individual and collaborative works created during their time in Istanbul. Born into a family of coal-miners, Pachpute centres his practice on the lives of the miners, and the trauma and psychological impact of working deep inside the bowels of the Earth. From the cap-lamp of one of his small figures of miners, a projection reveals an affective world of shadows and drawings. Patil’s watercolours and gouaches unfold the losses and displacement of the members of minority groups; they are dispersed on students’ desks in the rooms that once hosted the classes of the Greek School, and show how imagination can liberate students from an oppressive educational system. Together, Pachpute and Patil have created immersive spaces and wall drawings in the school. They honour many disappearing communities in Turkey, as well as making oblique reference to the dead miners of Soma.

Courtesy the artist and Clark House Initiative, Bombay.
Produced with the support of Kadist Art Foundation.