Biyografi

Neochronophobiq
2015
3 kanallı video, ses
yaklaşık 42 dk.

Sürekli Ada Sonsuz Araç
2015
Heykeller

1977, İstanbul doğumlu Emre Hüner, yaşamını ve çalışmalarını İstanbul ve Amsterdam'da sürdürüyor. Farklı mecralarla çalışan Hüner'in uygulamaları ütopya, arkeoloji ve ilerleme ile gelecek düşüncelerini keşfe çıkan, yapılı anlatılar ve eklektik asamblajlara odaklanıyor. 3 kanallı bir film ve bir heykel dizisinden oluşan yeni işi, insan elinden çıkmış nesneler ve ritüeller, mimari varlıklar, tanımlanamaz topografyalar ve coğrafi zamansallık aracılığıyla, insanın zaman algısı ve korkusunu harmanlıyor. Duyusal yalıtım odası deneyleri, volkanik adalar, Metabolizm, neolitik kalıntılar ve robotbilimi anıştıran Hüner'in yerleştirmesi kurgusal bir dünya, yeni kaynaklar ve yaşanabilir gezegenler bulmak için, aynı anda hem ilerleme arzusunu hem de yeni teknolojilerin yokluğunu birleştiren bir arayışın hükmettiği, neredeyse ek bir boyut yaratıyor.

Sanatçının ve Rodeo Gallery’nin izinleriyle.
Mathaf: Arab Museum Of Modern Art (Qatar Museums), PLATFORM 0090 ve SAHA – Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi destekleriyle üretilmiştir.


Biography

Neochronophobiq
2015
3-channel video, sound
c. 42 min.

Perpetual Island Infinite Vehicle
2015
Sculptures

Born in Istanbul in 1977, Hüner lives and works in Istanbul and Amsterdam. Working with a variety of media, Hüner’s practice focuses on constructed narratives and eclectic assemblages, which explore the subjects of utopia, archaeology, ideas of progress and future. His new work, a 3-channel film and a series of sculptures, blends the perception and fear of time through artifacts and rituals, architectural entities, unidentifiable topographies and the materiality of geological temporality. Alluding to isolation chamber experiments, volcanic islands, Metabolism, Neolithic ruins and robotics, Hüner’s installation creates a fictional realm, almost an extra dimension governed by the quest for new resources and habitable planets in which the simultaneous desire for progress and absence of new technologies merge. 

Courtesy the artist and Rodeo Gallery.
Produced with the support of Mathaf: Arab Museum of Modern Art (Qatar Museums), PLATFORM 0090 and SAHA –Supporting Contemporary Art from Turkey.