Biyografi

Tuz Tüccarları
2015
Kumaşlar, balmumu, suluboya, guaş, ahşap, Çankırı tuzu, tuzlar, kum, Cesare Pietroiusti’nin sesi, dalga ve martı sesleri

1946’da Kahire’de bir saat ustasının kızı olarak doğan Boghiguian, Mısır ve Kanada’da siyaset bilimi ve sanat eğitimi aldı. Yolculukları sırasında yaptığı, insanlık durumuna dair, hem yaratıcı hem de sıradan suluboya, guaş ve mum tekniğiyle damıtılmış eleştirel gözlemleriyle bilinir. Boghiguian’ın üretkenliği 1970’lerde artmış ve resimlerini 1982’de Toronto’da sergilemeye başlamıştır. İstanbul için Tuz Tüccarları’nı yarattı. Kumaşlar, resimler, çizimler ve sesten oluşan bu heykelsi mekânda, antik zamanlarda Antarktika’da kaybolan ve buzullar eridiğinde yeniden beliriveren tuz yüklü bir teknenin milattan sonra 2300’de tekrar ortaya çıkışının hikâyesini anlatır. Şimdi ve sonra arasındaki bir zamanda tuz ve demir oksitlenmesi yüzünden aşınarak sona eren bir dijital çağın ardından, dünya bu tekne sayesinde kendi geçmişini yeniden keşfeder.

Başta dünya suyla kaplıydı, insan ya da hayvan yaşamı suyla kaplı
olarak başlar bir embriyo tuzlu suda yaşar.
Deyiş, insanların tuzu ol der. Tuz ve kum zamanı ölçer
ve zaman eylemlerde kendini tekrar eder, ta ki eylem arınana ya da
kendisinden öğrenilene ya da hata geri alınana, düğüm kesilene kadar.
Tekne karaları ayıran denizleri aşan taşımacılığın ilk
yolu oldu, inciler deniz kabukları bilgelik sembolü.
Kolektif bilince daldığımda bilgelik yolunda yürürdüm ve
Çankırı ya da Krakov’un kaya tuzu madenlerine
girerken, unutulmuş yeraltı mağara rahim ilkel yaşamın
katları açılarak hayatın özünü verir.
Tuz kime aittir kelime Roma’dan gelir.
Romalı askerin maaşı [salary]. Devlet ne kadar despotsa
tuz ticaretini ve mülkiyetini o kadar kontrol eder, Hindistan İngilizlere
karşı tuz yürüyüşüyle ayaklandı, uluslar arasında limanlar ve dostluklar
geçmişte tuz ve tuz gereksinimi sayesinde oluşmuştur.
Baharat/ipek yolu güvenilmez hale geldiğinden İspanya hükümranları
Kolomb’un önerisini kabul etti Batı üzerinden
Uzak Doğu’ya giden yol, bir yandan Konstantinopolis (doğunun Roma’sı)
Fatih Mehmet II tarafınca fethedilip Osmanlı hakimiyeti altında İstanbul oldu. İkisinin
arasındaki fark 40 yıl.
aklın optik hafızası ve gözün görüşü vardır, göz
kendi deneyimlerini ve algılarını referans alarak kendine
has bir şekilde görür, boya kalem görüşü çizer, optik göz
görüntüyü beyne götürür beyin görüşü ve optiği
birleştirerek görüntüyü elde eder. Kum ve tuz zamanı ölçer, eylemler
hata kesilene kadar kendilerini tekrar eder. Oysa uzak bir
köyde köylüler oturup tavandan sarkan yelkenleri
dokurlar, dokuma tezgâhının Gandi’nin el tezgâhıyla aynı şekilde
kullanıldığı uzak bir geleneğe aittirler. Tarihin unuttuğu küçük limanlarda
bir tekne yapılmıştı, kutuplarda bir yerlerde battı
/ Roma ya da Liverpool ya da başka bir limandan tuz ve köle taşıyordu,
onu Rum Okulu’na getirmek için yola koyulduk bir yandan kaptan hâlâ
hikâyesini anlatıyor ve martıların sesleri bize bir zamanlar
burada deniz olduğunu hatırlatıyorken sonraki 500 yılın pozitif olacağını umuyoruz,
ileri doğru bir sıçrayış. (AB)

Proje koordinatörü: Kıymet Daştan
Proje asistanları: Ezgi Bayazıt, Ozan Ersizer, Neslihan Eren

Sanatçının ve Sfeir–Semler Gallery’nin izinleriyle.
Dilijan Art Initiative & IDeA Vakfı ve Dena Foundation for Contemporary Art’tan Giuliana ve Tommaso Setari’nin destekleriyle üretilmiştir.


Biography

The Salt Traders
2015
Textiles, wax, watercolour, gouache, wood, Çankırı salt, salts, sand, voice of Cesare Pietroiusti, sound of waves and seagulls

Born in Cairo in 1946, the daughter of a watchmaker, Boghiguian studied political science and art in Egypt and Canada. She is known for her critical observations of the human condition during her travels, which are distilled through a watercolour, gouache and wax technique that is both imaginative and ordinary. Her prolific production increased in the 1970s and she began exhibiting her paintings in 1982 in Toronto. For Istanbul, she has created The Salt Traders, a sculptural space with textiles, paintings, drawings and sound that tells the story of the re-emergence in 2300 CE of a boat carrying salt that was lost in ancient times in Antarctica and that reappears when the ice caps melt. The world rediscovers its past through this boat, when the digital era no longer exists because it had been corroded by salt and iron oxidation some time between now and then.

At first the world was covered in water, human or animal life starts
covered in water an embryo lives in saltwater.
The saying says be the salt for the people. Salt and sand measure time
and time repeats itself in actions, until the action is purified or
learnt from or the error is undone, the knot is cut.
The boat became the first method of transport that crossed the seas that
separated the lands, pearls, sea shells symbol of wisdom.
When I dive in the collective consciousness I would travel the road
of wisdom and as I enter into the rock salt mines of Chankiri or
Krakow, the forgotten underworld the cave the womb the primal life
unfolds, giving the essence of life.
Who owns salt the word comes from Rome.
The salary of the roman soldier. The more despotic a government is, the
more it controls the salt trade and ownership of salt, India revolted
against the British with salt march, ports and friendships are coined
between nations because of salt and need of salt in the past.
Because the spice/silk route became unreliable, the monarchs of Spain
agreed on Columbus’s proposition the road to the Far East, through
the West while the Constantinople (the Rome of the east) became
Istanbul under the Ottomans conquered by Fatih Mehmet II. The
difference between the two is 40 years.
There is the optic memory of the mind and the vision of the eye, the
eye sees in its particular manner with its own experiences and
perceptions as reference, paint pencil traces the vision, the optic eye
take the image to the brain, the brain puts the vision and optic
together to create the image. Sand and salt measure time, actions
repeat themselves until the error is cut. While in a far distant
village peasants sit and weave the sails that hang from the
ceiling, they belong to a distant tradition where the loom is used in
the same way as the khadi loom of Ghandi is used. In small ports
forgotten by history a boat was built, it sunk somewhere in the arctic
/ it carried salt and slaves from Rome or Liverpool or some other port,
we travelled to get it into the Greek School while the captain still
recites his story and the sounds of the seagulls remind us that
there was sea once here, hoping the next 500 years would be positive,
a leap forward. (AB)

Project coordinator: Kıymet Daştan
Project assistants: Ezgi Bayazıt, Ozan Ersizer, Neslihan Eren

Courtesy the artist and Sfeir-Semler Gallery, Beirut and Hamburg.
Produced with the support of Dilijan Art Initiative & IDeA Foundation and Giuliana and Tommaso Setari, Dena Foundation for Contemporary Art.