Janet Cardiff & George Bruce Miller

Biyografi

Hüzünlü Vals ve Dans Edemeyen Dansçı
2015
Kuklalar, robotik, ses ve karışık teknik

1957, Brüksel, Ontario doğumlu Janet Cardiff ile 1960, Vegreville, Alberta doğumlu George Bures Miller, Grindrod, Kanada’da ve Berlin’de yaşıyor ve çalışıyor. İkili 1995’ten beri ses ve multimedya işlerinde ve enstalasyonlarda işbirliği yapıyor. Algıları cezbedici, duygusal olarak yoğun ve baştan çıkarıcı işleri, sanatın iletişimsel yapısında sanat eseriyle seyirci arasında tek taraflı bir yüzleşmeden bir sohbetin mümkün olduğu boyutun, konuşma ve dinlemenin sessiz, özel alanının keşfine doğru gerçekleşen bir değişime katkıda bulunuyor. Cardiff’in pratiğinin temel odağı sestir, her ne kadar anlatı, arzu, mahremiyet, sevgi, kayıp, hafıza ve beynin mekanizmalarını keşfe çıkan karmaşık işler yaratmak uğruna görsel deneyim ve algısal âlemleri de şekillendirse de. Gerçeklik ve hayal gücü teknoloji üzerinden süreğendir ve Cardiff’in işleri, teknolojinin bilincimiz üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu araştırır. Bir yandan da tüm işlerinde olduğu gibi parçalı, tamamlanmamış ve açık bir anlatı ortaya çıkar. Bankalar Caddesi’ndeki küçük otel odasında kuklalar yapan usta artık orada değil. Raftaki bir piyanist yeryüzünün en kederli şarkısını çalıyor.

Sanatçıların ve Luhring Augustine Gallery’nin izinleriyle.
Füsun ve Faruk Eczacıbaşı’nın destekleriyle üretilmiştir.


Biography

Sad Waltz and the Dancer Who Couldn’t Dance
2015
Marionettes, robotics, audio, mixed media

Janet Cardiff, born in 1957 in Brussels, Ontario and George Bures Miller, born in 1960 in Vegreville, Alberta live and work in Grindrod, Canada and Berlin. The duo has been collaborating on sound and multimedia works and installations since 1995. Perceptually engrossing, emotionally intense and seductive, their works contribute to a shift in the communicational structure of art from a one-sided confrontation between artwork and audience to an exploration of the conversational dimension – the quiet, private realm of talking-listening. Sound is the primary focus of Cardiff’s practice, although she also shapes visual experience and perceptual realms to create complex works that investigate narrative, desire, intimacy, love, loss, memory and the mechanisms of the brain. Reality and imagination are continuous through technology and Cardiff’s work explores how technology impacts on our consciousness. Meanwhile, a fragmentary, incomplete and open narrative comes through, as in all their works. The craftsman was making puppets in his small hotel room off Bankalar Street is no longer there. A pianist on the shelf plays the saddest song on Earth.

Courtesy the artists and Luhring Augustine Gallery, New York.
Produced with the support of Füsun and Faruk Eczacıbaşı.