Annie Besant (Lea Porsager aracılığıyla)

Biyografi

Düşünce Şekilleri
yaklaşık 1905/2015
Kâğıt üzerine suluboya (35 parça)
Lea Porsager aracılığıyla

Sosyalist ve feminist Annie Besant (1847–1933) 1889’da Teosofistlere katıldı. Teosofistler, dinleri karşılaştırmalı olarak inceleyen ve ırk, din ve etnisite ayrımı gözetmeksizin insanların eşitliğine inanan spiritüalistlerdi. Charles Leadbeater ile birlikte kaleme aldığı Düşünce Şekilleri kitabı, modern soyut sanat teorisinin ilk örneklerinden biridir. Besant’a göre “düşünce biçimleri” hem gerçek dünyanın hem de imgesel alanın vücut bulmuş halleridir, yoğun farkındalık, meditasyon, duygu ve arzu hallerinde kavranabilen, çoğunlukla görünmez olanın görünen ve titreşen tezahürleridir. 1981 doğumlu Danimarkalı sanatçı Lea Porsager, Besant’ın kitabındaki guaş resimlerin el yapımı kopyalarında, İngiliz selefinin teorilerine hem bağlı kalır hem de onları yeniden etkinleştirir.

Lea Porsager Koleksiyonu.


Biography

Thought-Forms
c. 1905/2015         
Watercolour on paper (35 elements)
Medium Lea Porsager

Socialist and feminist Annie Besant (1847–1933) joined the Theosophists in 1889. They were spiritualists who studied religions comparatively and believed in the equality of all people, irrespective of race, religion and ethnicity. Her book Thought-Forms (1905), co-authored with Charles Leadbeater, is one of the first examples of modern abstract art theory. ‘Thought-forms’, according to Besant, are embodied entities of both the real world and the imaginal realm, visible and vibrating manifestations of what is generally invisible that can be apprehended in intense states of awareness, meditation, affect and desire. Danish artist Lea Porsager, born in 1981, both pays homage to and re-activates the theories of her British predecessor through her handmade copies of the gouaches in Besant’s book.

Collection Lea Porsager.