Biyografi

INLAND Türkiye Genişleme Ajansı
2015
Toplumsal heykel, para-kurum ve propaganda alanı

INLAND Türkiye Genişleme Ajansı, sanatçının 2010’da başlattığı karşı-kurumun ve işbirliği platformunun (www.inland.org) bir parçasıdır. Oluşumun amacı, sanat üretim ve dolaşımını, sanatçıların kırsal topluluklarda eğitim ve işlevlendirilmesini ve güncel taşra fikrinin kültürel bir strateji aracılığıyla dönüşümünü yeniden düşünmek için olası formlar üzerine akıl yürütmektir. INLAND, kırsalın, toplumlarımızın sürdürülebilirliğine geçişinde elzem olabileceğine inanır.

Cezayir’deki mekân da, Gezi’den sonra sosyal mücadeleler için anahtar bir alan olan ve bundan evvel İtalyan İşçi Cemiyeti üyeleri çocuklarının okulu olarak bir dayanışma ve eğitim yeri teşkil etmiş binanın şu anki ve geçmişteki rollerini yankılar. Kısmen ulusal bir ofis, kısmen lokanta ve süt ürünleri dükkânı, sergilenen dört vaka çalışmasıyla da bugün yer-yurtla ve gelişim modelleriyle nasıl bir ilişki kurduğumuz konusunda tartışmalar tetiklemeyi hedefleyen bir çalışma odasıdır. Odanın her bir yanındaki el sanatlarında siyasetsiz propagandaya bir gönderme vardır.

Sanatçı bir yıl boyunca şu vakalara eğilmiştir:

- Soma ve Diyarbakır’da yiyecek ve el sanatları kooperatifleri hareketi
- İlgili mimarlarla birlikte Atatürk Orman Çiftliği ve bahçe-kent denemeleri
- Köylüler ve hukuk uzmanlarıyla toprak savunması ve Yırca’nın durumu
- Okyanusbilimciler ve süperbilgisayar merkezleri ile birlikte, tasarlanmakta olan yeni kanal projesinin deniz ekolojisinde yaratacağı bozulmalar

Bu vakalar, Bienal süresince gerçekleşen bir dizi sohbet, konuşma ve tartışmada ele alınmaktadır. 

1978, Madrid doğumlu sanatçı ve agroekolog Fernando Garcia-Dory, peyzaj ve kırsaldan, kimliğe dair arzulara ve beklentilere, krize, ütopyaya ve sosyal değişim potansiyeline, birden çok bağlamda ortaya çıktığı şekliyle günümüzde kültür ve doğa ilişkisi üzerine çalışır. Biyolojik form ve süreçlerin ahenkli karmaşıklığıyla ilgilenen Garcia-Dory’nin çalışmaları, mikroorganizmalardan toplumsal sistemlere ve çizim gibi geleneksel sanat dillerinden işbirlikçi agroekolojik proje, eylem ve kooperatiflere bağlantılarla ve elbirlikleriyle ilgilenir. dOCUMENTA (13)’te geliştirdiği bir proje olan European Shepherds Network’ün [Avrupa Çoban Ağı] koordinatörüdür ve halen Casa Gallina (Meksika), Grizedale Arts (İngiltere) ve Guangju Bienali’nde (Güney Kore) çalışmaktadır.

Metin Yeğin ve KoopUlarca, Güher Gürcan, Alternative Üretim, Tangör Tan, Emin Özsoy ve diğerlerinin katkılarıyla.
Acción Cultural Española’nın desteğiyle üretilmiştir.


Biography

INLAND Türkiye Extension Agency
2015
Social sculpture, para-institution and propaganda space

INLAND Turkey Extension Agency is part of the para-institution and a collaboration platform the artist started in 2010 (www.inland.org) to reflect on possible forms rethinking the production and circulation of art, the training and engagement of artists in rural communities, and the transformation of the current notion of the countryside through a cultural strategy. INLAND believes that the rural can be crucial for our societies’ transition to sustainability.

The space in Cezayir also echoes the present role of the building as a key venue for social movements after Gezi, and its former role as a school for Italian Workers’ Association members’ children, a place of solidarity and education. It is part national office, eatery and milk bar, and study room with the display of four case studies, to trigger debate on how we relate today to territory and models of development. A reference to propaganda without politics is in the craft – printed posters around the room.

For a year the artist has engaged with the cases of:

- The cooperative movement in Soma and Diyarbakır for food & crafts 
- Ataturk Forest Farm and failed garden-cities with concerned architects
- Land defense and the case of Yırca with villagers and legal specialists
- Marine ecology disruptions of the projected new canal with oceanographers and super-computers centres 

 These cases are expanded in a series of talks, lectures and discussions during the duration of the Biennial. 

Fernando Garcia-Dory is an artist and agroecologist born in Madrid in 1978 who works with the relationship between culture and nature now, as manifested in multiple contexts, from landscape and the rural, to desires and expectations concerned with identity, through to crisis, utopia and the potential for social change. Interested in the harmonic complexity of biological forms and processes, his work addresses connections and cooperation, from microorganisms to social systems, and from traditional art languages such as drawing to collaborative agroecological projects, actions, and cooperatives. He is coordinator of the European Shepherds Network, a project he developed at dOCUMENTA(13),and is currently working at Casa Gallina (Mexico), Grizedale Arts(UK) and the Guangju Biennale (South Korea).

In collaboration with Metin Yeğin and KoopUlarca, Güher Gürcan, Alternative Üretim, Tangör Tan, Emin Özsoy amongst others.
Produced with the support of Acción Cultural Española.