Biyografi

Bir Ritim Mekânı – Otopark
2015
Karışık teknik ve ek mimari bileşenler

Yaşadığı ve çalıştığı yer olan İstanbul’da 1974’te doğan sanatçı, mimari ve ses mühendisliği ve tasarımı eğitimi aldı. Bir Ritim Mekânı - Otopark adlı yeni yerleştirme çalışmasında Erek, 1940’ta betondan inşa edilmiş eski bir araba parkını ve benzin istasyonunu boşaltarak bir boşluk ekliyor – semtin nezihleştirilmesi sürecinin bir parçası olarak yıkılması planlanan binaya son bir veda jesti. Ses ve fiziksel öğelerle mekân ve zamanın bu eklemlenmesi, ayrıca, insanların kamusal mekânlarda ve gündelik faaliyetlere ara verdikleri diğer mekânlarda bir araya toplanmasıyla da ilişki kurmaya çalışıyor. Bu çalışma, Erek’in 2012’de dOCUMENTA (13) için hazırladığı Raum der Rhythmen (Ritim Mekânı) adlı çalışmasının deneysel bir tekrarı, üç ritim katmanı sayesinde ulaşılan bir ses ve mekân deneyimidir: mekânın çevresindeki gündelik yaşam; müzik ölçülerinin ritimleri; tarihin dalgalarına soyut göndermeler. İstanbul’daki bu açık projede bu ritimlere dair bitmeyen bir araştırma ortaya çıkacak ve sergi süresince değişecek.

Sanatçının izniyle.
SAHA – Çağdaş Sanatı Destekleme Girişimi’nin destekleriyle ve İstanbul Teknik Üniversitesi MIAM (Müzik İleri Araştırmaları Merkezi ) ile TMDK (Türk Musikisi Devlet Konservatuarı)’nın işbirliğiyle üretilmiştir.


Biography

A Room of Rhythms – Otopark
2015
Mixed media and additional architectural elements

Born in Istanbul in 1974, where he lives and works, Erek studied architecture, sound engineering and design. In his new installation A Room of Rhythms – Otopark, he articulates a void through sound and physical elements. Emptying an old car park and gas station built out of concrete in 1940, he conducts a last act of farewell to the building, which is scheduled to be demolished as part of the district’s gentrification process. The work is an experimental iteration of his 2012 Raum der Rhythmen (Room of Rhythms) for dOCUMENTA (13), an experience of sound and space achieved through three layers of rhythms: those of everyday life, of musical measurements, and of abstract references to waves of history, as revolutions or coups d’états. In this open project for Istanbul, an endless research into these rhythms, such as aggregations of people and the intervals in their daily activities, will unfold and change over the course of the exhibition’s duration.

Courtesy the artist.
Produced with the support of SAHA – Supporting Contemporary Art from Turkey, and the collaboration of Istanbul Technical University MIAM (Centre for Advanced Studies in Music) and TMDK (Turkish Music State Conservatory).