Biyografi

IO–OX: İki Dünya Sistemi Hakkında Bir Diyalog
2015
Türkiye’den ziller, Boğaz’ın suyuyla yapılmış suluboya resimleri, veri kayıtları ve saha kayıtlarından oluşan ses kompozisyonu (Boğaz’daki yunusların ve yük gemilerinin hidrofonik kaydı, İo’nun uçarak yanından geçtiği sırada Voyager 1 uzay sondasının plazma dalga datası ve İstanbul Agop zil fabrikası), araştırma nesneleri ve fotoğraflar, teleskop, Riva Kumsalı’ndaki askeri radar anteni

1973 Atlanta doğumlu Yang, Şikago’da yaşıyor ve çalışıyor. Sanatçının disiplinler ötesi pratiği, iç içe geçmiş ve çoklu-doğal biçimleri içinde güncel doğal tarih olarak sanatın imkânlarını araştırır. Yang, İstanbul’da, Boğaz’ın doğal tarihini görselleştiren ve yankılanmanın izlenebilmesi için kozmolojik bir deniz astronomisi rasathanesi kuran yeni bir enstalasyon sergiliyor. Proje, aynı zamanda, Jüpiter’in bilim insanı Galile Galilei tarafından keşfedilen uydularından biri olan İo’nun, Boğaz’ın kendi suyunu katarak yaptığı suluboya resimlerini ve İstanbul’daki yunusların ve gemilerin ekolojik akustiğiyle yeniden karıştırılan Voyager 1’in ters akıntılarını da içerir. Yang, katışıksız, dolaysız seslerin yanında semboller ve çimbalilerle, semiyotik göstergelerle dolu bir oda yaratır. Sinyalleri arıyoruz ve üretiyoruz – seslerin bitmek bilmez titreşimindeki vericileri ve alıcıları.

Sanatçının izniyle.
Zeynep Kunter ve anonim bir bağışçının destekleriyle üretilmiştir.
İstanbul Agop Zilleri ve Burak Ersöz’e, Profesör Emin Özsoy’a, Tayfun Akgül, Ayhan Dede ve Bill Kurth’e, aynı zamanda İKSV çalışanlarına ve özellikle Gamze Öztürk, Pelin Koç, Ozan Ünlüler, Dilek Küçük ve Sergen Tertemiz’e çok teşekkürler.


Biography

IO–OX: A Dialogue Concerning Two World Systems
2015
Turkish cymbals, watercolour paintings done with Bosphorus water, sound composition of data recordings and field recordings (hydrophonic recording of dolphins and cargo ships in the Bosphorus, Voyager 1 space probe’s plasma wave data during a flyby of Io, and the Istanbul Agop cymbal factory), research objects and photographs, telescope, the military radar dish on Riva Beach

Born in Atlanta in 1973, Yang lives and works in Chicago. His transdisciplinary practice explores the possibilities of art as contemporary natural history, interweaving polynatural forms. In Istanbul, he presents a new installation that visualises the natural history of the Bosphorus, a cosmo-nautical observatory for resonance. It includes watercolours of Io – one of the moons of Jupiter discovered by Galileo Galilei – painted with the Bosphorus strait’s own water, as well as a sound piece remixing crosscurrents of Voyager 1 with the acoustics of Istanbul’s dolphins and ships. Yang creates a room full of symbols and cymbals, of semiotic signs as well as pure, unmediated noise. We search for signals, and make them – both senders and receivers in an endless reverberation of sounds.

Courtesy the artist.
Produced with the support of Zeynep Kunter and an anonymous donor.
Many thanks to Istanbul Agop Cymbals and Burak Ersöz, Professor Emin Özsoy, Tayfun Akgül, Ayhan Dede and Bill Kurth, as well as all the IKSV staff – especially Gamze Öztürk, Pelin Koç, Ozan Ünlüler, Dilek Küçük and Sergen Tertemiz.