İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane

1957-1958 arasındaki bir kentsel yenilenme projesi kapsamında mimar Sedad Hakkı Eldem tarafından inşa edilmiş olan Antrepo No. 4, Boğaz'da yer alan eski bir kuru yük antreposudur. Türkiye Denizcilik İşletmeleri tarafından daha büyük bir Galata iskele kompleksinin parçası olarak tasarlanmıştır. 2003’te 8000 metrekarelik bu bina modern bir müze binasına dönüştürülmüş ve 2004’te kamuya açılmıştır. Rıhtım, İstanbul’un ana limanı olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Giriş katının yanı sıra Boğaz’a bakan ön cephesi de sergi mekânları arasında yer alıyor.


Built by the architect Sedad Hakkı Eldem in the scope of an urban revitalisation project  between 1957 and 1958, Antrepo No. 4 is a former cargo warehouse on the Bosphorus. It was designed as a part of a larger Galata pier complex by the Turkish Maritime Organisation. In 2003, the 8,000 square-meter warehouse was transformed into a contemporary museum building and opened to the public in 2004. The pier continues to serve as Istanbul's main port. The façade facing the Bosphorus as well as the ground floor are venues.