Hrant Dink Vakfı ve Agos – Parrhesia Merkezi
Hrant Dink Foundation and Agos – Centre for Parrhesia

Halaskargazi Cad.
Sebat Apt. No: 74/1
34371 Osmanbey

Hrant Dink Vakfı, 1996'dan beri hem Türkçe hem de Ermenice yayımlanan haftalık bir Ermeni gazetesi olan Agos’la aynı yerde, Halaskargazi Caddesindeki Sebat Apartmanı’nda bulunuyordu. Agos’un kurucu yayın yönetmeni ve Türkiye’deki insan hakları ve barış hareketlerinin çok önemli bir figürü olan Hrant Dink, Ocak 2007’de bu binanın önünde katledildi. Bugün bir anma yerine dönüşmüş olan bina, Parrhesia Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor.


Hrant Dink Foundation was located in the same Sebat building on Halaskargazi Avenue along with the Agos, an Armenian weekly newspaper published in İstanbul in both Turkish and Armenian languages since 1996. The founding editor of Agos and, a pivotal figure in the human rights and reconciliation movements in Turkey, Hrant Dink was assassinated in January 2007, outside this building, today a memorial and Centre for Parrhesia.