Robert Smithson (d. 1938, Passaic, New Jersey – ö. 1973, Amarillo, Texas) Amerikalı bir sanatçı ve arazi sanatının kurucularından biridir. Sanat kariyerine resimle başlamasına rağmen Smithson 1964’te heykel yapmaya başladı ve minimalist, geometrik işler üretti. Madenler, endüstriyel alanlar, terk edilmiş boş arazilerin yanı sıra çöller 1966’dan itibaren sanatını etkilemeye başladı. Sites/Nonsites serisi, uzak yerlerden toplanmış ve galeri mekânına getirilmiş toprak, kum ve kaya gibi öğelerden oluşuyordu. Smithson ayrıca süngerler ve kimyasal maddeler gibi numuneleri de sanat formunda sergiledi. En bilinen yapıtı Spiral Jetty [Sarmal Dalgakıran] 1970’te Utah eyaletindeki Büyük Tuz Gölü’nün kuzey kıyısında yapılmıştır. 6.650 ton kadar topraktan meydana gelen bu devasa sarmal kimi zaman bütünüyle sualtında kalır.


Robert Smithson (b. 1938, Passaic, New Jersey – d. 1973, Amarillo, Texas) was an American artist and one of the founders of land art. Although he started out with painting, Smithson took up sculpture in 1964 to produce Minimalist and geometric works. Visits to quarries, industrial sites, and abandoned wastelands as well as deserts began to impact his art in 1966. His Sites/Nonsites series comprised sculptures incorporating elements –such as dirt, sand, and rocks– gathered from distant venues and transported to the gallery space. He also displayed specimens such as sponges and chemical substances in art form. Smithson's best-known work, Spiral Jetty, was created in 1970 in the northern shore of Utah's Great Salt Lake. The gigantic spiral of some 6,650 tons of earth is at times entirely submerged in the water.


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane