Millirrpum, Djalalingba, Diambalipu, Djayila, Dundiwuy, Dhuygala, Raijyin, Manuna, Larrakan, Wulanybuma, Wawunymarra, Nyabilingu

Yirrkala Ağaç Kabuğu Dilekçeleri ve Parmak İzi Belgeleri (1963) Avustralya yerlileri tarafından hazırlanmış, Avustralya Meclisi tarafından tanınan ilk geleneksel dokümanlar ve böylelikle yerli halkların Avustralya hukunda belgelenmiş ilk tanınmasıdır. On üç kabile lideri tarafından imzalanan ağaç dilekçeleri, toprağın Yolngu halkına ait olduğunu savunur ve İngiliz Milletler Topluluğu'nun Aborijinlerin Arnhem bölgesinden ayırılan Nabalco'ya maden çıkarma hakları bağışlamasını protesto eder. Yirrkala'nın Yolngu halkı, ağaç kabuğu dilekçelerini Avustralya Temsilciler Meclisi'ne 14 ve 28 Ağustos 1963'te görüşülmek üzere göndermiştir. Dilekçeler Yolngu dilinde ve İngilizce çevirisi ile birlikte yazılmıştır ve halen Canberra'daki Meclis Binası Sanat Koleksiyonu'nda muhafaza edilmektedir.


The Yirrkala Bark Petitions and Thumbprint Documents (1963) are the first traditional documents prepared by Indigenous Australians to be recognised by the Australian Parliament, and are thus the first documentary recognition of Indigenous people in Australian law. Signed by 13 clan leaders, the bark petitions asserted that the Yolngu people owned the land and protested the Commonwealth's granting of mining rights to Nabalco of land excised from the Arnhem Aboriginal Land reserve. The Yolngu people of Yirrkala sent the bark petitions to the Australian House of Representatives where they were tabled on 14 and 28 August 1963. The petitions were written in the Yolngu language, together with an English translation. They are held in the Parliament House Art Collection, Canberra.


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane