Gumuk Gumana, Mundukul Marawili, Mawalan Marika, Wandjuk Marika & Mawalan Marika, Wonggu Mununggurr, Munggurrawuy Yunupingu

Yirrkala Çizimleri (1946–47), aralarında Yirrkala topluluğunun bilgi ve yasalarını kraft kâğıdına çizerek antropolog Ronald Berndt'in ayrılırken onları Perth'e geri götürmesini mümkün kılan Wonggu'nun da bulunduğu, yirmi yedi kıdemli kültür lideri tarafından yapılmıştır. Bu çizimlerle amaçlanan, çok muhtemelen, İkinci Dünya Savaşı ve onun atomik yıkımlarına ilişkin haberlerin dalga dalga geldiği ve yankılandığı, hayatın ve kültürün yok olma endişe ve korkusunun yaygın olduğu dönemde, bunları koruma altına almaktı.


The Yirrkala Drawings (1946–47) were made by twenty-seven senior cultural leaders of the Yirrkala community, including Wonggu, who drew their knowledge and laws on brown paper so that anthropologist Ronald Berndt could take them back to Perth upon leaving the community. They most probably drew them as an act of safekeeping, since at the time the news from World War II and its atomic destruction was arriving in waves and echoes, causing anxiety and the fear of loss of life and culture.


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane