Elmas Deniz (d. 1981, Bergama) kavramsal odaklı işlerinde küreselleşme, kentsellik ve ekonomiyi işleyen, İstanbul'da yerleşik bir sanatçıdır. Yakın zamandaki solo sergileri arasında Elmas, Maçka Sanat, İstanbul (2012) ve siyah panteri görebilmek, Pilot Galeri, İstanbul (2014) yer alır. Karma sergileri arasında The Moving Museum, İstanbul (2014) ve Unrest of Form [Formun Huzursuzluğu], Secession, Academy of Fine Arts, Viyana (2013) gösterilebilir. Ayrıca birkaç tane sanatçı güdümlü projenin yöneticisi ve Sanat Dünyamız dergisinin editörlerindendir. Deniz 2014’te IASPIS Sanatçı Hibesi’ne layık görülmüştür.


Elmas Deniz (b. 1981, Bergama) is an Istanbul-based artist whose work deals with globalisation, urbanism and the economy. Recent solo exhibitions include Elmas, Maçka Sanat, Istanbul (2012), seeing the black panther, Pilot Galeri, Istanbul (2014). Group exhibitions include The Moving Museum, Istanbul (2014) and Unrest of Form, Secession, Academy of Fine Arts, Vienna (2013). She is the initiator of several artist-run projects, and co-editor of the magazine Sanat Dünyamız. Deniz was awarded the IASPIS Artist Grant in 2014.


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane