Grace Schwindt (d. 1979, Almanya) Londra merkezli bir Alman sanatçıdır. Film, canlı performans, heykel ve çizimleri, bedenin kırılganlığıyla ve mekânların sosyopolitik imalarıyla ilgilidir. 2014’te, her ikisi de heykeller ve performatif eserler ekleyerek bir solo sergiye ev sahipliği yapan Badischer Kunstverein ile Zeno X Gallery’nin de aralarında bulunduğu sekiz galeri için üretilen Only a Free Individual Can Create a Free Society [Yalnızca Özgür Bir Birey Özgür Bir Toplum Yaratabilir] adlı filmi tamamladı. Clean Air [Temiz Hava] adlı canlı performansını 2013’te Leuven’deki Museum M ile Bristol’daki Arnolfini için üretti. Yakın zaman karma sergileri arasında During the Exhibition, the Studio Will Be Close [Sergi Sırasında Stüdyo Yakında Olacaktır], Wiels, Brüksel ile Assembly: A Survey of Recent Artists’ Film and Video in Britain 2008–2013 [Toplantı: Britanya’da Yakın Zamandaki Sanatçı Filmlerine ve Videolarına Bir Bakış 2008–2013], Tate Britain, Londra sayılabilir.


Grace Schwindt (b. 1979, Germany) is a German artist based in London. Her films, live performances, sculptures and drawings are concerned with the fragility of the body and the sociopolitical implications of spaces. In 2014, she completed Only a Free Individual Can Create a Free Society, a film which was co-commissioned by eight galleries, including Badischer Kunstverein and Zeno X Gallery, which both staged a solo exhibition adding sculptural and performative works. Museum M in Leuven and Arnolfini in Bristol co-commissioned the live performance Clean Air in 2013. Recent group exhibitions include During the Exhibition, the Studio Will Be Close at Wiels in Brussels and Assembly: A Survey of Recent Artists’ Film and Video in Britain 2008–2013 at Tate Britain in London.


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane