Song-Ming Ang (d. 1980, Singapur) sanat pratiğinde bir konu olarak müziğe odaklanır. Backwards Bach [Tersten Bach] (2013) adlı işi için Ang deneyimsiz bir klavsenci olarak bir Bach prelüdünü tersten çalmayı öğrendi ve icra etti. Parts and Labour’da [Parçalar ve Emek] (2012) kullanılmayan bir piyanoyu restore etmek için dört ayı aşkın bir süre bir piyano atölyesinde çıraklık yaptı. Ang’ın işleri Camden Arts Centre, Londra; Museum of Contemporary Art, Sidney; Witte de With, Rotterdam; Künstlerhaus Bethanien, Berlin; Haus der Kulturen der Welt, Berlin ve 3. Singapur Bienali’nde gösterildi. Berlin merkezli sanatçının İşitsel ve Görsel Kültürler alanında Goldsmiths College, Londra’dan yüksek lisans derecesi bulunmaktadır.


Song-Ming Ang (b. 1980, Singapore) is a Berlin-based artist who focuses on music as a subject in his art practice. For his work Backwards Bach (2013), Ang learnt and performed a Bach prelude backwards as an untrained harpsichordist. In Parts and Labour (2012), he apprenticed at a piano workshop over four months to restore a disused piano. Ang’s work has been presented at Camden Arts Centre, London; Museum of Contemporary Art, Sydney; Witte de With, Rotterdam; Künstlerhaus Bethanien, Berlin; Haus der Kulturen der Welt, Berlin, and the 3rd Singapore Biennale. He holds an MA in Aural & Visual Cultures from Goldsmiths College, London.


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane