Doç. Dr. Ufuk Kocabaş (d. 1968, İstanbul) İstanbul Üniversitesi’nde Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanlığı ile Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Onarım Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Bilimsel çalışmaları sualtı arkeolojisi, sualtı kültürel mirasının korunması ve antik gemi yapım teknikleri üzerinde odaklanmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi adına Yenikapı Batıkları Kazısı ve Konservasyon Projesi'nin başkalığını yapmaktadır. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Kültürel Miras İhtisas Komitesi üyesidir. Arkeolojik Sualtı Kalıntılarının Konservasyonu (1998) ve Geçmişe Açılan Kapı: Yenikapı Batıkları (2015) kitaplarının yazarı, Yenikapı Batıklar, Cilt 1: Yenikapı’nın Eski Gemileri 1 (2008) kitabının editörüdür.


Ufuk Kocabaş (b. 1968, Istanbul) currently directs the Department of Conservation and Restoration and also the Division of Conservation of Marine Archaeological Objects at Istanbul University. His research is focused on underwater archaeology, ancient shipbuilding technology and conservation of underwater cultural heritage. He is currently directing ‘The Yenikapı Shipwrecks Project’ on behalf of Istanbul University. A member of the Turkish National Commission for UNESCO's Tangible Cultural Heritage Committee, he has authored the books Conservation and Restoration of Marine Archaeological Objects (1998) and The Gate Open to Past: Yenikapı Shipwrecks (2015), and edited Yenikapı Shipwrecks, Volume 1: Old Shipwrecks of New Gate 1 (2008).


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane