Karl Blossfeldt (d. 1865, Schielo – ö. 1932, Berlin) floranın dokunsal özelliklerini, incelikli biçimlerini ve inanılmaz veçhelerini ortaya çıkaran kapsamlı ve eşsiz fotoğraflanmış bitki portreleri koleksiyonuyla tanınır. Bilimsel gözlem, heykelsi biçim ve sürreel kompozisyonun bir araya getirmesiyle modern sanat ve fotoğrafa yeni yaklaşımlar türeten bir sanatsal stilin öncüsü oldu. On dokuzuncu yüzyıldan ölümüne dek Berlin’de özel öğretmenlik yapan Blossfeldt’in işleri esasen öğretim araçları olarak kullanıldı ve ancak 1928 tarihli ilk yayını olan Urformen der Kunst [Doğada Sanat Formları] ile kamunun dikkatine sunuldu. Blossfeldt’in gerçek fakat ince ayrıntılarla bezenmiş görsellerinin fotoğrafçılığa dair bir temel eser olarak görülmesi, Sürrealistlerce benimsenmesi ve dergi ile kitaplarda seri olarak yeniden basılması bir oldu.


Karl Blossfeldt (b. 1865, Schielo – d. 1932, Berlin) is recognised for his extensive and unique collection of photographic plant portraits that reveal the tactile qualities, intricate forms and uncanny aspects of flora. His fusion of scientific observation, sculptural form and surreal composition pioneered an artistic style that forged new approaches to modern art and photography. Working as a tutor in Berlin from the late nineteenth century until his death, Blossfeldt’s works were primarily used as teaching tools and were brought to public attention in 1928 by his first publication Urformen der Kunst [Art Forms in Nature]. Swiftly regarded as a seminal book on photography, Blossfeldt’s factual yet finely detailed imagery was adopted by the Surrealists and mass produced in magazines and books.


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane