Christine Taylor Patten

Christine Taylor Patten (d. 1940, Los Angeles) Vadito, New Mexico'da yerleşik bir sanatçıdır. Sanatla ilk kez 1952–1954 arasında Lahey, Hollanda’da haşır neşir olan Patten, yüksek lisans eğitimini Los Angeles’taki Otis Sanat Enstitüsü’nde heykel ve çizim alanlarında tamamladı (1975) ve bir yıl boyunca sanatçı Georgia O’Keeffe’in asistanlığını yaptı (1983). Sanatçının 1992’de yayımlanan Miss O’Keeffe kitabı, bu dönemin bir tanıklığıdır. Kâğıt üzerine karga tüyü kalem ile çalışan Christine Taylor Patten, birkaç santimetreden metrelerce genişliğe kadar çeşitlilik gösterebilen boyutlarda epik çizimler yapıyor. Yakın zamanda kişisel sergilerinin gerçekleştiği kurumlar arasında Leeds Üniversiesi, Birleşik Krallık (2006) ve Harwood Sanat Müzesi, New Mexico Üniversitesi, Taos (2005) bulunmaktadır.


Christine Taylor Patten (1940, Los Angeles) is an artist based in Vadito, New Mexico. Patten’s first exposures to art were from 1952 to 1954 while she was living in The Hague, Netherlands. Upon her return to the USA, Patten received her Master’s in sculpture and drawing at the Otis Art Institute, Los Angeles (1975) and assisted Georgia O’Keeffe for a year (1983). Her book Miss O’Keeffe (1992) is an account of that time. Working on paper with crow quill pen, Taylor Patten makes heroic drawings ranging in scale from only several inches in both dimensions to as much as twenty-four feet long. She has had solo exhibitions of her drawings recently at the University of Leeds, UK (2006) and the Harwood Museum of Art, University of New Mexico, Taos (2005).


Beyoğlu
ARTER

Asmalı Mescit Mah.
İstiklal Cad. No: 211
34433 Beyoğlu