Ana Prvacki (d. 1976, Sırbistan) Los Angeles’ta yaşıyor ve çalışıyor. Ana Prvacki videolarında, tavsiyelerinde ve çizimlerinde, adap ve erotiği bir araya getirmeye çabalarken hafifçe pedagojik ve mizahi bir yaklaşım izliyor. Karma sergileri arasında dOCUMENTA (13), Kassel (2012) ile Singapur Bienali (2006) sayılabilir. Sanatçının ayrıca 1301PE Gallery’de (2015) ve Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea’da (2009) kişisel projeleri sergilenmiştir. Prvacki imgelemini belgelemek niyetiyle bir dizi düşünce kataloğu üretmiştir. Düşüncelerin bazıları, Tent, Quartet, bows and elbows [Çadır, Kuartet, yaylar ve dirsekler] ve The leap of faith [İnanç sıçraması] gibi performanslarla da hayata geçirilmiştir.


Ana Prvacki (b. 1976, Serbia) lives and works in Los Angeles. In her videos, recommendations and drawings, Ana Prvacki uses a gently pedagogical and comedic approach in an attempt to reconcile etiquette and erotics. Selected group exhibitions include dOCUMENTA (13), Kassel (2012) and the Singapore Biennial (2006). She has had solo projects in 1301PE Gallery (2015) and at Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (2009). Prvacki has produced a series of ideas catalogues with the intention of filing and documenting her imagination. Some of the thoughts have been realised as performances, such as Tent, Quartet, bows and elbows and The leap of faith.


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane